Medlemsmöte i Falun

Hej alla kära medlemmar!

Ni är välkomna till ett  möte tillsammans den 1: a augusti kl: 10 i stadsparken bredvid kliniken på motsatt sida om lasarettet. Vi hoppas på fint väder annars finns det uteplats med tak. Det är viktigt att ni kommer så vi gemensamt kan formulera frågorna vi vill driva.

Det är bara vi tillsammans som kan forma den förening som vi vill ha, därför är det väldigt viktigt att vi träffas, för att gå igenom det som känns mest viktigt som vi vill förändra, bland annat inne på substitutionskliniken i Falun, socialtjänst, frivård etc.

Hej alla kära medlemmar!

Ni är välkomna till ett  möte tillsammans den 1: a augusti kl: 10 i stadsparken bredvid kliniken på motsatt sida om lasarettet. Vi hoppas på fint väder annars finns det uteplats med tak. Det är viktigt att ni kommer så vi gemensamt kan formulera frågorna vi vill driva.

Det är bara vi tillsammans som kan forma den förening som vi vill ha, därför är det väldigt viktigt att vi träffas, för att gå igenom det som känns mest viktigt som vi vill förändra, bland annat inne på substitutionskliniken i Falun, socialtjänst, frivård etc.

Alla ideer, synpunkter, förslag och eventuella klagomål är viktiga för att vi ska kunna åstadkomma någon förändring. Men det viktigaste är att Du kommer. Vi kommer informera om vad Svenska Brukarföreningen gör i stora drag för att sedan tillsammans prata om vad det är vi vill ska förändras på kliniken. Vi kommer också ge ut annan viktig information. Även andra brukare som inte går på kliniken är välkomna då vi är till för alla.

Hoppas vi ses.