Medicinsk behandling vid akut smärta och LARO Metadon/Buprenorfin.

~~Stark ångest eller smärta blir obehandlad eller av exempel rädsla underbehandlad till ett lidande. Detta är inte okej.

Akut eller kronisk smärta och

underhållsbehandling.

Länk till bra smärtmanual

http_-www.annals.org-images-b_pubmed_full.png

~~Stark ångest eller smärta blir obehandlad eller av exempel rädsla underbehandlad till ett lidande. Detta är inte okej.

Akut eller kronisk smärta och

underhållsbehandling.

Länk till bra smärtmanual

2.png

Vill verkligen rekommendera dessa rapporter:

-Pain management for people receiving OAT (Smärt hantering för patienter med LARO-underhållsbehandling,läkemedel Metadon/Buprenorfin/Suboxone.

Just dessa rapporter tar upp vanliga missförstånd eller fördomar, okunskap som ytterst kostar brukarens hälsa och mående genom onödigt lidande via bristfällig smärtlindring, återfall genom att vården inte lindrar smärta i rädsla och Opiatfobi.

Rapporternas sammanställning ger bra kunskap om vad man medicinskt kan göra vid akut och kronisk smärta, men texten berör även myter med felaktig fakta, fördomsfullhet, ger bra råd gällande begrepp som opiatfobi (Opiephobia) osv.

Att man med läkemedel som Buprenorfin och Metadon självfallet ska kunna få opiater mot värk. Det orsakar ingen sk. relaps/återfall, tvärtom, vilket avsaknaden däremot kan göra enligt sammanställda siffror och forskning.

Rapporten tar upp begrepp som Pseudoaddiction och Opiephobia;

Pseudoaddiction och Opiephobia komplicerar smärtstillning:

 Brukaren har ofta dålig förtroende för vårdgivaren pga. av dålig erfarenhet bakåt i vården. Utöver oro för att bli stigmatiserad, rädsla för att smärtan skall bli underbehandlad av vårdgivaren, att allt påpekande om att smärtstillningen inte räcker vilket inte är ovanligt då toleransen är hög för många Brukare – rädsla för att påtalad smärta kan ses som drogsökande beteende. Att kanske LARO behandlingen med Metadon eller Suboxon osv. skall bli avbruten eller att dosen ska minskas.

Patientens oro för detta komplicerar smärtstillningen över lag. Begäran om att behandlas med opiater vid stark fysisk smärta kan ockaå ses som drogsökande beteende. Det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas starka skäl till att patienten försöker få analgetika mot smärta. Pga. Stark smärta. När patienten fått en dos som inte räcker till och därför försöker få mer smärtstillande läkemedel kallas det ofta felaktigt för drogsökande beteende.

Detta missförstånd kan leda fram till underbehandling av stark fysisk smärta och de skador man kan få utav detta utöver det akuta lidandet.

 

imagescafbabm3.jpg

Fyra vanliga missförstånd vid LARO och akut eller kronisk smärta

1) Metadon, Buprenorfin är tillräckligt smärtstillande i sig.

2) Att sjukvårdens användning av opiater till en patient med LARO behandling och akut/kronisk smärta kan leda till återfall.

3) Opiater tillsammans med Metadon/Buprenorfin kan orsaka andningsdepression.

4) Klagan på stark smärta kan anses som en manipulation för att behålla insatt opiat vid akut smärta, eller ses som drogsökande beteende för att få exempelvis opiater.

Spridd kunskap behövs fortfarande, till brukarna, samt vårdpersonal, mottagningarna som bedriver LARO.

……………………………………………

LÄNKAR; Ann Intern Med. Author manuscript; available in PMC Jun 19, 2007.

Acute Pain Management for Patients Receiving Maintenance Methadone or Buprenorphine Therapy.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1892816

…………………………………………

Ann Intern Med. 2006 Jan 17;144(2):127-34.

Acute pain management for patients receiving maintenance methadone or buprenorphine therapy. Nedan:

Länk till bra manual behandling  akutsmärta

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16418412

……………………………………………

Laroboken; (länk nedan) om akutsmärta och LARO, utgiven av Ulleråker Uppsala. Kort text rätt intetsägande. Hoppas även de nås av kunskap och metoder likt länkarna ovan Ulleråker och kommer till Svensksjukvårds kännedom. Det är både i Vårdens och Brukarens intresse att manualer likt dessa ovan, informationen, kommer till allmänhetens och vårdens kännedom.

 

Stark ångest eller smärta som får vara obehandlad eller exempelvis p.ga. okunskap underbehandlad blir lätt ett lidande, att behöva lida är inte okej.

 

Tack!

Minskning utav skadeverkningarna

Solidaritet

Annika Samuelsson Cederberg