Mediaplock för mars månad

Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen, kommenterar i SvD de nya kortare narkotikastraffen som blivit praxis den senaste tiden. Fängelselängden anpassas numera efter omständigheter än bara mängden narkotika.

Ordförande för Umeås Brukarförening Kari Leikko försvarar i Folkbladet subutexprogrammet eftersom det räddar liv. Detta efter att två kvinnor avlidit av vad som tros vara en misstänkt överdos.

Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen, kommenterar i SvD de nya kortare narkotikastraffen som blivit praxis den senaste tiden. Fängelselängden anpassas numera efter omständigheter än bara mängden narkotika.

Ordförande för Umeås Brukarförening Kari Leikko försvarar i Folkbladet subutexprogrammet eftersom det räddar liv. Detta efter att två kvinnor avlidit av vad som tros vara en misstänkt överdos.

Björn Johnson, som du kan se på vårt seminarium 14 maj, har på sin blogg återpublicerat sin artikel om harm reduction, som tidigare publicerats i antologin Straffa syndare eller hjälpa människor?, red. Waldemar Ingdahl och Louise Persson (Stockholm: Eudoxa 2009). Detta är första delen av fyra. Louise Persson är ansvarig för forskning och statistik hos SBF.

Sist har P1-Morgon gjort ett reportage om Krokodil, den ryska drogen som äter upp människors kött och muskler. SBF Riks demonstrerade på Världsaidsdagen 1 December utanför ryska ambassaden i Stockholm för att protestera mot att landets regering förbjuder harm reduction och substitutionsbehandling, trots en epidemi av HIV och nu Krokodil.