Media söker kontakt

Blir Du annorlunda/sämre behandlad av sjukvården för att du har ett beroende?

I så fall, kontakta Kikki, christina.paulsrud@brukarforeningen.se som förmedlar kontakt med en journalist som vill skriva om narkomaners situation i den ”vanliga” – alltså INTE beroendevården – sjukvården.
 
Om Du har upplevt att Du har svårare att få hjälp, och/eller att Du bemöts på ett sätt som Du anser har med Ditt beroende att göra; hör av Dig!

Har Du inte tillgång till internet/mail kan Du ringa Kikki på 08-311490 eller 0736311490.
 
Brukarföreningen skyddar Din identitet och i en ev kontakt med journalisten kan Du välja att vara anonym.
 
Stockholms Brukarförening

Blir Du annorlunda/sämre behandlad av sjukvården för att du har ett beroende?

I så fall, kontakta Kikki, christina.paulsrud@brukarforeningen.se som förmedlar kontakt med en journalist som vill skriva om narkomaners situation i den ”vanliga” – alltså INTE beroendevården – sjukvården.
 
Om Du har upplevt att Du har svårare att få hjälp, och/eller att Du bemöts på ett sätt som Du anser har med Ditt beroende att göra; hör av Dig!

Har Du inte tillgång till internet/mail kan Du ringa Kikki på 08-311490 eller 0736311490.
 
Brukarföreningen skyddar Din identitet och i en ev kontakt med journalisten kan Du välja att vara anonym.
 
Stockholms Brukarförening