Med illa dold stolthet över en liten första framgång

Med illa dolt stolthet över en första lliten framgång, för vår Facebook grupp SBF NPF, delar jag Anna Norman, jurist på Attention, inlägg i vår grupp i dag:

Med illa dolt stolthet över en första lliten framgång, för vår Facebook grupp SBF NPF, delar jag Anna Norman, jurist på Attention, inlägg i vår grupp i dag:

Idag har jag och Anki Sandberg (förbundsordförande för Attention) träffat Socialstyrelsen för att prata drogtestning med dem. Det är till stor del tack vare den debatt jag följt här och de medlemmar som kontaktat mig på Attention. Vi träffade två tjänstemän som är insatta i adhd-frågan och en av dem skrev rapporten om läkemedelsförskrivning för adhd, dvs hen var avsändare till pressmeddelandet från oktober 2012 som varnade för drogmissbruk i samband med medicinering. Vi framförde era och våra medlemmars sypunkter på den nästan obligatoriska drogtestning som nu införts i många landsting och de har lovat att titta på frågan. Bl a kommer de att lyfta detta i sina kontakter med Läkemedelsverket (där rekommendationerna ursprungligen kommer ifrån).

Tjänstemännen på Socialstyrelsen vill efter vårt möte betona att det inte finns några riktlinjer som säger att man SKA drogtesta. Det pressmeddelande som de skickade ut ska inte tolkas som en rekommendation eller riktlinje kring drogtestning. Läkarna ska använda Läkemedelsverkets rekommendationer om de är tveksamma till vilken behandling som ska sättas.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-10-30

                                                                                                                            /Anna-Maj