Livskvalite före drogfrihet

Det känns mycket bra att kunna bemöta det tänkvärda stycket, som jag kopierat in härunder, med att den frågan har Brukarföreningen drivit från start; dvs att livskvalite och överlevnad måste vara överordnat drogfrihet till varje pris.

Så det är inte en ny tanke för oss, eller för de som har varit i kontakt med oss. Glädjande att se tesen drivas av någon som inte representerar SBF!

Sakta sakta blir vi fler!

Det känns mycket bra att kunna bemöta det tänkvärda stycket, som jag kopierat in härunder, med att den frågan har Brukarföreningen drivit från start; dvs att livskvalite och överlevnad måste vara överordnat drogfrihet till varje pris.

Så det är inte en ny tanke för oss, eller för de som har varit i kontakt med oss. Glädjande att se tesen drivas av någon som inte representerar SBF!

Sakta sakta blir vi fler!

"Kommentaren kring att några individer verkar ha bättre livskvalitet när de använder droger än när de är drogfria är mycket intressant. Inte minst ur vårt perspektiv att drogfrihet är det enda acceptabla och att missbruksfrihet inte är lika intressant. Det hänger så klart samman med vårt samhälles fokus på utopin om det narkotikafria samhället. Det är synd att den ideologiska och moralistiska principen står över frågor som livskvalitet och värdighet. Kanske finns det anledning för oss att tänka till om vad det är vi vill göra med våra sociala och behandlande insatser, genomdriva en utopi och moralisk princip eller hjälpa människor till ett bättre och värdigt liv? Kanske något som behöver lyftas upp på debattarenan?"