Lex Maria. Görs anmälningar?

Ett dödsfall inom SBF har fått mig tänka på Lex Maria. Det är förfärligt att höra talas om så många unga avlidna.

Enligt uppgift ska

ALLA utskrivningar anmälas av beroendemottagningen till Socialstyrelsen.

ALLA dödsfall i samband med utskrivning/substitutionsbehandling Maria Lex-anmälas.

Jag håller på att kolla upp via Socialstyrelsen hur många fall som är anmälda.

Ett dödsfall inom SBF har fått mig tänka på Lex Maria. Det är förfärligt att höra talas om så många unga avlidna.

Enligt uppgift ska

ALLA utskrivningar anmälas av beroendemottagningen till Socialstyrelsen.

ALLA dödsfall i samband med utskrivning/substitutionsbehandling Maria Lex-anmälas.

Jag håller på att kolla upp via Socialstyrelsen hur många fall som är anmälda.

Det kan ju kännas tröstlöst att ägna sig åt denna byråkrati, och att anmäla när man själv blivit fel behandlad eftersom ändå inget händer (se Sundsvallsfallet) men tror det är värt besväret. T ex finns det läkare som är mindre lämpade att arbeta inom beroendevården, och det är troligen de som anmäls. Händer det gång på gång så kanske ledningen inser att det blir ohållbart att dessa läkare blir kvar. Jag vet gm mitt tidigare yrkesliv att landstinget är noga med upphandlingar och kollar upp den vård de köper. Läkare med många anmälningar är inget beroendemottagningarna vill ha i dessa lägen.

Alla i panelen i Almedalen var enliga om att vi inte behöver vänta på politikerbeslut för att vården ska bli bättre. Maria Larsson bollade ju dessutom i en radiointervju över ansvaret för dödsfallen i smb med utskrivningarna till läkarna.

Jag vill igen påminna om Uppdrag Granskning som sändes -05 (finns på vår hemsida). Det är helt otroligt att inget har förbättrats, snarare försämrats. Obegripligt att läkare kan neka vård enligt erfarenhet och forskning.

Det här ovan är inte det första man tänker på när någon avlidit och vi får ju ingen statistik så det är bra om man “därute” hör av sig när det händer.