Läkare upprörda över missbruksbehandling (Skellefteå anmälan)