Lägesrapport ADHD/anstalt

Deras egna ord:

För att få diagnosen ADHD krävs det att kriterierna för tillståndet uppfylls. Detta konstateras genom en strukturerad intervju.

Vanligen inleds en utredning med frågeformulären ASRS och WURS, som kriminalvårdarna kan hjälpa den intagne att fylla i.

Om det framkommer att det finns en ADHD-problematik bokas tid till sjuksköterska som rekvirerar journaler. Därefter görs en anhörigintervju, sedan läkarundersökning och psykologundersökning. I vissa fall bedöms det inte nödvändigt med psykologundersökningen och ibland gör psykologen sin  undersökning före läkaren.

Inom Kriminalvården ska diagnosen ADHD ställas av psykiater.

Som hjälp i diagnostiken används också en datorbaserad undersökning – QB-test.

Deras egna ord:

För att få diagnosen ADHD krävs det att kriterierna för tillståndet uppfylls. Detta konstateras genom en strukturerad intervju.

Vanligen inleds en utredning med frågeformulären ASRS och WURS, som kriminalvårdarna kan hjälpa den intagne att fylla i.

Om det framkommer att det finns en ADHD-problematik bokas tid till sjuksköterska som rekvirerar journaler. Därefter görs en anhörigintervju, sedan läkarundersökning och psykologundersökning. I vissa fall bedöms det inte nödvändigt med psykologundersökningen och ibland gör psykologen sin  undersökning före läkaren.

Inom Kriminalvården ska diagnosen ADHD ställas av psykiater.

Som hjälp i diagnostiken används också en datorbaserad undersökning – QB-test.

Utredningar görs inte på alla anstalter då dessa inte har tillgång till psykiater. I första hand görs utredningar på anstalter med ungdomsavdelning på och avdelningar för särskilt resurskrävande intagna. Under senare år görs utredningar på alltfler anstalter. Ute på de olika regionerna ser det ut på följande vis. Vissa anstalter samt regioner har en redan inarbetad ordning kring  utredningar samt kontakter kring det. Andra har precis börjat skicka ut remisser dessutom göra efterforskningar kring lämpliga uppdragstagare. Just nu ser det ut så här i dom olika regionerna.

I övrigt finns flera anstalter som i olika omfattning screenar och i vissa fall erbjuds utredning internt. Och i visa fall hänvisas den intagne till Landstinget , efter frigivning.

Region mitt påbötjar i dagarna ett försök med fast plats, dit intagna transporteras för screening och utredning.

I Stockholm kan du få din utredning på följande anstalter

 • Norrtälje
 • Storboda
 • Färingsö.

Region Öst håller på med upphandlingar och där har dom kommit en bit på väg.

Region Syd har följande

 • Kirseberg,
 •  Fossie,
 • Kristianstad
 •  Ystad.

Region Nord håller på att se sej om efter lämpliga utförare för uppgiften.

Region Väst har ett mobilt team samt kan det bedrivas utredningar på följande anstalter

 • Tidaholm,
 • Högsbo
 •  skogome.
 • Halmstad
 • Brinkeberg
 • Sagsjön som är en kvinno anstalt , erbjuds samtliga intagna oavsett dom.
 • Ett projekt , med hjälp av två psykologer samt ett antal psykiatiker som heter "unga våldsamma män" pågår. kriteriet för det är att den intagne har våld i dom samt 3 månaders verkställighet kvar.

 Vänligen Anders