Kuppförsök/Skånes Bf

Det pågår f.n ett slags kuppförsök på Skånes Brukarförening. Det har bildats en FB – grupp som tydligen kallar sig ” Skånes – Brukares – Förening – Helsingborg – Lund – Malmö – Trelleborg – Kristianstad”

Det pågår f.n ett slags kuppförsök på Skånes Brukarförening. Det har bildats en FB – grupp som tydligen kallar sig ” Skånes – Brukares – Förening – Helsingborg – Lund – Malmö – Trelleborg – Kristianstad”

Detta är FB – grupp som inte har varken med Skånes Brukarförening eller Svenska Brukarföreningen att göra. Man är inte registrerade som förening, Det pågår på föreningen en konflikt med personer som har mycket åsikter, men som tar väldigt lite ansvar för sitt eget arbete eller med att föra föreningen framåt. Efter att ha suttit hemma så gott som ensam i flera år, 5-6 år, och försökt få till en bra/stabil Skånes Brukarförening och ÄNTLIGEN fått ett lokalkontor så kommer naturligtvis människor som har åsikter om hur allt ska vara. Någon tycker att alla ska ha nycklar, andra att alla ska ha mobiler, en tredje undrar varför inte den får mobilt internet eller platt data – skärm. Det ÄR inte detta Skånes Brukarförening handlar om – utan om att vi alla ska få mer bestämmanderätt över våra egna liv, en bättre självkänsla ” empowerment”, kunna syssla med det som man tycker är roligt/givande – det är just därför allt sådant här är så skadligt. Det spelar andra rakt i händerna när vi inte kan hålla sams inom en förening.

Dessutom har man varit ensam, dygnet har bara 24 tim och man hinner bara så mycket. Det var beslutat att alla saker, som t e x att Skånes Bfs egen FB – grupp , som råkade hamna i mitt namn när jag en gång lade upp den, skulle ordnas efterhand. Det var inte avsett åt varken det ena eller andra hållet – det blev så bara. Så jävla intressant är jag inte att alla vill vara vän med mig på Fb, utan det är just Skånes Bf som är intressant!

Det har också lagts ut ett meddelande på FB om just denna saken – att mitt namn skulle bort och ersättas med Skånes Bf:s, men i min värld är detta inte hela världen om det görs om en vecka el två, vi har som sagt precis fått kontor(tycker det skulle glädja istället?)och jag är tyvärr ensam person på kontoret om dagarna. Lite märkligt att “utbrytarna” inte kommer och ger ett handtag med föreningen – men visst, det är valfritt.

Mer info kommer längre fram.

Hälsn/Micke

 Skånes Brukarförening.