Kort sammanfattning från Almedalen

Vi fick ett positivt omdöme i Dagens Media (finns en länk på FB Anhöriga till Brukarföreningen).

I korthet kan sägas att man (politiker, forskare) var överens om att beroendevården fungerar under all kritik. Utbildning av både läkare och socionomer behövs. Samordning mellan olika inblandade fungerar inte, något vi inom SBF så väl känner till och har så många fallbeskrivningar att hänvisa till.

ALLA var också överens om att utskrivningarna ska stoppas. Eva Olofsson (V),  lovade ta upp detta snarast, även Anders W Jonsson (C) i socialutskottet.

Utskrivningarna har varit vår främsta fråga eftersom de orsakar så mycket lidande och tragedier. Men det finns också en diskriminering och särbehandling att kämpa emot. Det kändes som om de lyssnade på oss.

En brukare som var där med en personal från en privat mottagning berättade hur det skulle kunna vara. Ex vis var anhöriga välkomna.

 

Vi fick ett positivt omdöme i Dagens Media (finns en länk på FB Anhöriga till Brukarföreningen).

I korthet kan sägas att man (politiker, forskare) var överens om att beroendevården fungerar under all kritik. Utbildning av både läkare och socionomer behövs. Samordning mellan olika inblandade fungerar inte, något vi inom SBF så väl känner till och har så många fallbeskrivningar att hänvisa till.

ALLA var också överens om att utskrivningarna ska stoppas. Eva Olofsson (V),  lovade ta upp detta snarast, även Anders W Jonsson (C) i socialutskottet.

Utskrivningarna har varit vår främsta fråga eftersom de orsakar så mycket lidande och tragedier. Men det finns också en diskriminering och särbehandling att kämpa emot. Det kändes som om de lyssnade på oss.

En brukare som var där med en personal från en privat mottagning berättade hur det skulle kunna vara. Ex vis var anhöriga välkomna.