Kommentar till motiveringen till årets Brukarvänspristagare

Vi i Stockholms Brukarförening kan bara instämma i motiveringen till årets Brukarvänspristagare! Ett jättebra val! Kriminaliseringen ger motståndarna till sprutbyte argument; ”ska staten dela ut brottsverktyg” och skapar behandlingsprogram med repressiv, nolltolerant inställning. Istället för att se ett återfall som ett symtom på beroendet, det man söker hjälp för, samt ett naturligt inslag i rehabiliteringsprocessen bestraffar man det genom att ta ifrån den behövande hjälpen.Kriminaliseringen kostar våra vänner livet, för det är den yttersta konsekvensen om man kvarhålls i ett heroinanvändande (63 ggr överdödlighet jmf med normalsvensken). Att se hur någon tar ställning tvärs emot den politiskt korrekta och oppurtunistiska concensus som har rått i de knarkpolitiska talibanfästena här i landet; och faktiskt backar upp en så avskydd och illa sedd grupp som oss narkomaner är fantastiskt inspirerande och inte minst imponerande! En värdig pristagarkvartett! Go girls!

Christina Paulsrud, ordf. Sthlms Brukarförening

Vi i Stockholms Brukarförening kan bara instämma i motiveringen till årets Brukarvänspristagare! Ett jättebra val! Kriminaliseringen ger motståndarna till sprutbyte argument; ”ska staten dela ut brottsverktyg” och skapar behandlingsprogram med repressiv, nolltolerant inställning. Istället för att se ett återfall som ett symtom på beroendet, det man söker hjälp för, samt ett naturligt inslag i rehabiliteringsprocessen bestraffar man det genom att ta ifrån den behövande hjälpen.Kriminaliseringen kostar våra vänner livet, för det är den yttersta konsekvensen om man kvarhålls i ett heroinanvändande (63 ggr överdödlighet jmf med normalsvensken). Att se hur någon tar ställning tvärs emot den politiskt korrekta och oppurtunistiska concensus som har rått i de knarkpolitiska talibanfästena här i landet; och faktiskt backar upp en så avskydd och illa sedd grupp som oss narkomaner är fantastiskt inspirerande och inte minst imponerande! En värdig pristagarkvartett! Go girls!

Christina Paulsrud, ordf. Sthlms Brukarförening