Kalmars Brukarförening deltar i Verdandis brukarrådskonferens 26/11-2011

 

Brukarrevison i praktiken

 

Ett ubildnings-
seminarium om
brukarrevision som
en väg till bättre
kvalitet och ökat
brukarinflytande

 

Brukarrevison i praktiken

 

Ett ubildnings-
seminarium om
brukarrevision som
en väg till bättre
kvalitet och ökat
brukarinflytande