Kalmars Brukarförening är med i matchen igen!

En del av skälen som till slut fick Kalmars Brukarförening med i matchen igen, är att vi som nu startat upp Kalmar läns viktigaste sammansättning har lyckats anpassa oss till substitutionsbehandlingens krav och framför allt så känner vi en genuin samhörighet med de vänner som inte fått samma möjligheter som vi.

 

Just därför tänker vi kämpa för alla som är med i programmet, som vill vara med i programmet och även för dem som väljer en annan väg!

 

Alla vi som är aktiva i Kalmar BF sprider nu det goda budskapet till alla vi möter på vär färd att vi nu finns till och att vi finns till just för dem! Det är precis vad som behövs i den här tiden – någon som för vår talan och har som motto att ”Inget om oss utan oss”

En del av skälen som till slut fick Kalmars Brukarförening med i matchen igen, är att vi som nu startat upp Kalmar läns viktigaste sammansättning har lyckats anpassa oss till substitutionsbehandlingens krav och framför allt så känner vi en genuin samhörighet med de vänner som inte fått samma möjligheter som vi.

 

Just därför tänker vi kämpa för alla som är med i programmet, som vill vara med i programmet och även för dem som väljer en annan väg!

 

Alla vi som är aktiva i Kalmar BF sprider nu det goda budskapet till alla vi möter på vär färd att vi nu finns till och att vi finns till just för dem! Det är precis vad som behövs i den här tiden – någon som för vår talan och har som motto att ”Inget om oss utan oss”

Med det sagt så ska jag avsluta här och sen återkomma med en djupare presentation om Kalmar BF.

Med vänliga hälsningar: Danilo Asp – Ordförande Kalmars Brukarförening

 

 

Kontakta oss

Ordförande: Danilo Asp

Tel: 07-62 62 29 29 eller 0769-26 88 00

E-mail: kalmar@brukarforeningen.se eller danilo.asp@brukarforeningen.se

Hemsida:http://www.svenskabrukarforeningen.se/kalmar