jämlivhet

Jag läser med förtvivlan om dödsfall efter dödsfall, om behövande som sparkas ut från behandlingar och om människor så desperata att de lämnar allt och bara försvinner….

Skrämmande berättelser där anhöriga desperat ifrågasätter samhällets bristande engagemang och kunskap finner sin målgrupp här på sidan precis som all information om forskning och vad som debatteras inom politiken.

Informationen är nödvändig och måste delas! Tyvärr tvivlar jag starkt på att särskilt många orkar traggla sig igenom byråkratiska forskningsrapporter eller lyssna på en monoton röst som ganska likgiltigt avslöjar innehållet i den Powerpoint presentation som ligger framför talaren på pulpeten.

Jag läser med förtvivlan om dödsfall efter dödsfall, om behövande som sparkas ut från behandlingar och om människor så desperata att de lämnar allt och bara försvinner….

Skrämmande berättelser där anhöriga desperat ifrågasätter samhällets bristande engagemang och kunskap finner sin målgrupp här på sidan precis som all information om forskning och vad som debatteras inom politiken.

Informationen är nödvändig och måste delas! Tyvärr tvivlar jag starkt på att särskilt många orkar traggla sig igenom byråkratiska forskningsrapporter eller lyssna på en monoton röst som ganska likgiltigt avslöjar innehållet i den Powerpoint presentation som ligger framför talaren på pulpeten.

Jag är intresserad och vill veta allt som har med beroende, missbruk, rehabilitering och människor i beroendeställning att göra. Det gör att jag inte kan låta bli att fundera på om de människor som verkligen borde ta del av all denna erfarenhet och kunskap, men inte vet om att de borde utöka sin kunskapsbank, verkligen tar del av Svenska brukarföreningens livsviktiga budskap?

Som en ideell förening känns det extremt viktigt att jaga vederbörande och verkligen trycka ner informationen i halsen på alla som överhuvudtaget befinner sig i en brukares vardag.

Det är i så många fall okunskap och förlegade fördomar som ligger till grund för felbehandlingar, kränkningar och allt för ofta totalt onödiga dödsfall.

Vi kan påverka, men jag tror att föreningen måste finna nya sätt att nå massorna. Vi behöver fundera  på hur vi kan komma in på Vårdcentraler, sjukhus, försäkringskassan, beroendevården med allt vad det innebär och även kriminalvården. Hur många medlemmar sitter ute i stugorna med värdefulla kontakter och kunskap om hur man öppnar dörrarna till de med makten i brukarens liv?

Jag tror också att vi måste uppdatera sättet vi informerar på, det måste vara anpassat till målgruppen, vi måste inse att det är som telefonförsäljning att sprida obekväm information. Teknik och konkret kunskap om hur man på bästa sätt sprider information och når in i själ och hjärtan på människor med sina budskap är att föredra framför broschyrer och affischer även om det också är viktigt.

Jag vet att det bästa sättet för en icke vinstdrivande förening att ro iland med stora projekt är att utnyttja sina medlemmar. Gör vi det? Tar vi verkligen vara på den kometens som finns samlad genom detta forum? Frågan är ärlig då jag inte är insatt i hur föreningen arbetar med detta.

Jag vet dock att droger, missbruk och brukandet inte gör någon skillnad på vad man arbetar med eller hur långt man hunnit utbilda sig. Brukare finns i alla samhällsklasser och därför finns det blandade kompetenser och intressen i en förening som denna!

Jag skulle våga satsa pengar på att det sitter otroligt många duktiga och kompetenta medlemmar bakom datorerna och på våra ”kontor”, och om alla är överens om att det är högtid att inleda fas jämlivhet( inte jämlikhet, vi har haft nog med lik nu ) så tycker jag att vi höjer ribban nu!!

Om ni har idéer eller åsikter, dela dem! Precis som glädje blir kunskap mer värd ju mer den delas! De som sitter i styrelsen får se till att kompetensen, idéer och kontakter fångas upp och används på bästa sätt! Eller?

Alla brukare har erfarenhet, alla brukare har kunskap som måste bli allmän!

Jag är så trött på att läsa om hur illa livet som brukare kan vara och veta att vi kan påverka, att vi påverkar, men uppenbarligen inte tillräckligt!!

Med hopp om omedelbar aktivitet!

Anna