Internationell forskning om kvinnor som injicerar droger, IDU

Sammanfattning av artikeltext av Sophie Pinkham et al. (2012) om internationell forskning – att utveckla effektiva åtgärder inom hälsovårdsområdet för kvinnor som injicerar droger: nyckelområden och rekommendationer för programutveckling och politik.

Kvinnor som injicerar droger möter flera könsspecifika hälsorisker och hinder för tillgängligheten i hälsovården. Dessa könsfaktorer kan bidra till förhöjda risker för andelen hiv för denna patientgrupp. Forskning om effektiviteten av interventioner skräddarsydda för kvinnor som injicerar droger, tillsammans med erfarenhet av program som arbetar med kvinnor, tyder på ökad hiv-risk samt att praxis måste åtgärdas inom ramen för kvinnors liv. Förbättrad sexuell och reproduktiv hälsosjukvård för kvinnor som använder droger är ett område i behov av utveckling och bör integreras bättre i grundläggande program för skadereducerande åtgärder.

Sammanfattning av artikeltext av Sophie Pinkham et al. (2012) om internationell forskning – att utveckla effektiva åtgärder inom hälsovårdsområdet för kvinnor som injicerar droger: nyckelområden och rekommendationer för programutveckling och politik.

Kvinnor som injicerar droger möter flera könsspecifika hälsorisker och hinder för tillgängligheten i hälsovården. Dessa könsfaktorer kan bidra till förhöjda risker för andelen hiv för denna patientgrupp. Forskning om effektiviteten av interventioner skräddarsydda för kvinnor som injicerar droger, tillsammans med erfarenhet av program som arbetar med kvinnor, tyder på ökad hiv-risk samt att praxis måste åtgärdas inom ramen för kvinnors liv. Förbättrad sexuell och reproduktiv hälsosjukvård för kvinnor som använder droger är ett område i behov av utveckling och bör integreras bättre i grundläggande program för skadereducerande åtgärder.

Forskning har visat att kvinnor IDU som sysslar med sexarbete har högre hiv-prevalens än andra jämnåriga injektionsmissbrukare, som inte säljer sex. Faktorer som stigmatisering, bestraffande politiska och rättsliga miljöer hindrar ofta kvinnor, gravida och sexarbetare från att ta del av viktiga hiv-förebyggande tjänster och förvärrar oftast de sårbarheter och risker som de möter. Internationellt sett dör fler IDU-kvinnor än män av hiv. Det som många gånger hindrar kvinnor, gravida och sexarbetare att söka sig till kliniker för skademinimering, substitutionsvård, sprutbyte är stigmatisering och lagar. Gravida kvinnor riskerar t ex att deras barn tvångsomhändertas om de söker vård som IDU eller att de tom lagförs i vissa länder.

Ett ökande antal kvinnor världen över hålls fängslade för narkotikarelaterade brott, många av dessa kvinnor är missbrukare i behov av vård. En nyligen genomförd studie visade att mer än var fjärde fängslad kvinna i Europa och Centralasien hade dömts för ett narkotikabrott. Antalet kvinnor fängslade för narkotikarelaterade brott i Ryssland är mer än dubbelt det totala antalet kvinnliga fångar i alla EU-länder tillsammans. I länder med kriminaliseringen av sexarbete och narkotikainnehav utsätts sexarbetare som använder droger för särskilt hög risk för polisens trakasserier, utpressning, sexuellt tvång och gripande. Substitutionsbehandling saknas på många länders fängelser och i synnerhet på fängelser för kvinnor.