INTAGNINGSSTOPP i Göteborg

Nyheter på GÖTEBORGS substitutionsmottagningar:Nu är det INTAGNINGSSTOPP i programmet i Göteborg,detta bottnar i att sen dom nya reglerna om hämtningsrutinen “varje dag i 6 månader”började gälla förra året i juni så är det för många som går på våra mottagningar,vilket vi redan förutspått för länge sen,dom hinner inte med att dela medicin till alla nya “varje dag”.

Nyheter på GÖTEBORGS substitutionsmottagningar:Nu är det INTAGNINGSSTOPP i programmet i Göteborg,detta bottnar i att sen dom nya reglerna om hämtningsrutinen “varje dag i 6 månader”började gälla förra året i juni så är det för många som går på våra mottagningar,vilket vi redan förutspått för länge sen,dom hinner inte med att dela medicin till alla nya “varje dag”. Men det som utlöst det hela är ett Allvarligt( dödshot) till vårdenhetschefen,detta är inget sätt att lösa något på genom att hota personal,det är något som vi i Göteborgs brukarförening bestämmt tar avstånd ifrån,inget löser sig av det!!!!Snarare så kommer situationen för oss som går på mottagningarna i Göteborg bara att bli ännu värre!!!Dom kommer dra åt snaran ännu mer genom att införa ännu mer regler som ska följas,vi måste hjälpas åt att göra detta på rätt sätt,utan hot,för som sagt,det löser ingenting!!Som vi sagt innan är hot och kränkningar något vi bestämmt tar avstånd ifrån,men vill ändå bara poängtera varför en sådan här sitauation kan uppstå,men det betyder absolut inte att vi försvarar den som hotar! I grunden så är vi alla tacksamma att vi har vår medicin och att vi med den fått möjligheten till ett liv,som innan inte var möjligt.Men en av svårigheterna är ett snårigt regelverk där den enskilda individen inte har så mycket att säga till om vad det gäller sin egen behandling och sitt eget liv. Samtidigt är detta ingen ursäkt till ett hotfullt och kränkande beteende. Tyvärr kan vi dock konstatera att det som upplevs som kollektiva bestraffningar förekommer i samband med att enskilda patienter “misskött sig”,som det heter,enligt mottagningen,och konsekvenserna av dessa drabbar dessvärre alla patienter,alltså dras vi alla över en kam. Ur detta föds en frustration bland både personal och patienter,där man griper till det enda verktyg man har,SITT SPRÅK. Många av oss har tidigare levt med mycket våld och hot i vår vardag och har därmed helt förståligt blivit avtrubbade. Då uttalas kanske hot slentrianmässigt utan att det ligger något större allvar bakom. Men om vi ska kunna göra förändringar i vårt program så är hot vår största fiende,NU HAR DETTA GÅTT ÖVERSTYR!!Du som uttalat dessa hot mot vårdenhetschefen Karina Stein,ska ha i tanken att dessa åtgärder dom har gjort genom att det just nu är intagningsstopp kommer att drabba många och alla konsekvenser sen,som drabbar oss ALLA!!!Vi i Göteborgs brukarförening har nu skrivit ett brev till Karina Stein och inbjudit till ett möte där vi kan komma överens om att samarbeta för att dessa problem ej ska uppstå igen,ett möte där vi ska diskutera hur vi i fortsättningen ska kunna mötas,beroendekliniken och brukare, på ett respektfullt sätt diskutera gemensamma strategier för att alla parter ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Utan hot och trakasserier. Självklart är detta ömsesidigt!! Så sist men inte minst ALLA som vill göra FÖRÄNDRINGAR i vårt program,KOM på mötet den 25:e så gör vi detta på det RÄTTA sättet!!Utan hot!!Så är ni beredda att kavla upp ärmarna och slåss på rätt sätt för våra rättigheter så är ni hjärtligt välkomna!!Hot och terror kommer bara göra situationen ännu mer ohållbar!!!Och sist men inte minst,ni som tagit beslut om ett INTAGNINGSSTOPP,hur många ska mista livet för att det inte finns nog med resurser till konsekvenserna på dessa hårda hämtningsrutiner????????????????????????????????Hur många liv ska ni ha på ert samvete??Jag kan säga att om det var jag som tagit beslutet hade jag inte kunnat sova gott om natten!!!

 “Tillsammans är vi starka”

 Petra Sonesson/Ordf.Göteborgs brukarförening