Inför riskbedömning vid utskrivningar nu!!

Intressant.

Rosenlunds mottagningens läkare Lars Sjöstedt säger i en diskussion om utskrivningar (på beroendecentrums utbildningsdagar) att "om regelverket hade sett ut som det gör för annan medicinsk verksamhet så hade man gjort en riskbedömning – man hade vägt risken vid utskrivning mot risken att ha pat kvar i behandling. Det finns nog ingen annan åtgärd som vi vidtar som innebär en sådan risk, att tom inte överleva, för patienten. Men det regelverk som finns. .. inte skrivet för sådana avvägningar. "

Jag har försökt att återge så ordagrant jag minns, och själva innehållet/budskapet stämmer med vad Lars sade i torsdags.

Detta stämmer på pricken med SBF :s krav på, just KONSEKVENSBEDÖMNING inför utskrivningar.

Intressant.

Rosenlunds mottagningens läkare Lars Sjöstedt säger i en diskussion om utskrivningar (på beroendecentrums utbildningsdagar) att "om regelverket hade sett ut som det gör för annan medicinsk verksamhet så hade man gjort en riskbedömning – man hade vägt risken vid utskrivning mot risken att ha pat kvar i behandling. Det finns nog ingen annan åtgärd som vi vidtar som innebär en sådan risk, att tom inte överleva, för patienten. Men det regelverk som finns. .. inte skrivet för sådana avvägningar. "

Jag har försökt att återge så ordagrant jag minns, och själva innehållet/budskapet stämmer med vad Lars sade i torsdags.

Detta stämmer på pricken med SBF :s krav på, just KONSEKVENSBEDÖMNING inför utskrivningar.

Gång på gång bekräftas våra slutsatser. Att man gör en skattning av risk borde vara självklart.

Vi måste driva detta hårdare hos SOCIALSTYRELSEN!