Faluns beroendeklinik avd.65!

Hej alla kära vänner, media, personal mfl som läser på SBF!

Känner behov av att skriva att sen vi  öppnade Dalarnas Brukarförening för ca 5månader sedan har det hänt mycket positivt men har varit slitsamt arbete bakom. Det som känns viktigast att berätta om är det som hänt inne på kliniken med en tanke bakom att andra kliniker runtom i Sverige tar efter. Idag kan  jag känna  att Faluns klinik börjar bli ledande på många olika sätt trots dess lilla storlek på enbart ca 50stycken patienter som har substitutionsbehandling.

Hej alla kära vänner, media, personal mfl som läser på SBF!

Känner behov av att skriva att sen vi  öppnade Dalarnas Brukarförening för ca 5månader sedan har det hänt mycket positivt men har varit slitsamt arbete bakom. Det som känns viktigast att berätta om är det som hänt inne på kliniken med en tanke bakom att andra kliniker runtom i Sverige tar efter. Idag kan  jag känna  att Faluns klinik börjar bli ledande på många olika sätt trots dess lilla storlek på enbart ca 50stycken patienter som har substitutionsbehandling.

Innan vi på DBF öppnade och satte ned foten var det en klinik i katastrof där både personal och patienter mådde dåligt. Men efter våra brukarråd/kvalitetsråd har många förändringar gjorts genom förhandlingar och mycket har pratats om och diskuterats. Idag är det en god stämning där vi skrattar tillsammans både personal och patienter och vi på DBF har gott samarbete med goda relationer med alla som arbetar på kliniken. Förut var vi inte accepterade av klinikens syrror då de inte ville på någe vis ha med oss att göra och de motarbetade oss så mycket de kunde,rev ned information mm, patienter hade ont i magen och ringde förtvivlade varje dag.

Men nu har Solen gått upp med en ny strålande personal och det bästa av allt detta fina arbete kommer fortsätta och vem vet hur det kommer sluta nu när andan är så positiv från allas håll enhetschefer, syrror och patienter. Äntligen har vi alla fått upprättelse det var inte oss patienter den dåliga andan berodde på utan de var de gamla syrrorna!