Fallbeskrivning/Skåne

Vi fick ett samtal för en tid sedan på Skånes brukarförening. En socialsekreterare ringde och var både förbannad och ledsen/uppgiven – en av hennes “klienter” hade ett mångårigt beroende av s k rökheroin. Nu var personen det gällde slut i lungorna, och personen ifråga gick till läkare för detta.

Hade även fått ett intyg från sin behandlande läkare att det var ganska akut att få komma in i ett program så man kunde hjälpa personen att gå från att ” jaga draken” varje dag till att kunna ta en avsedd dos metadon. Tyvärr hade han/hon väntat i närmare ett år, allt medan lungorna blev sämre o sämre. Socsekreteraren som ringer är upprörd, undrar vad som egentligen avses med “medicinsk förtur”. Måste säga att vi också är lite konfunderade över den termen, spec som många av oss sett avsnittet från “Uppdrag granskning”, avsnittet ligger f ö här på hemsidan. I det avsnittet räknades inte en pågående HIV – infektion som “medicinsk förtur”, märkligt.

Vi fick ett samtal för en tid sedan på Skånes brukarförening. En socialsekreterare ringde och var både förbannad och ledsen/uppgiven – en av hennes “klienter” hade ett mångårigt beroende av s k rökheroin. Nu var personen det gällde slut i lungorna, och personen ifråga gick till läkare för detta.

Hade även fått ett intyg från sin behandlande läkare att det var ganska akut att få komma in i ett program så man kunde hjälpa personen att gå från att ” jaga draken” varje dag till att kunna ta en avsedd dos metadon. Tyvärr hade han/hon väntat i närmare ett år, allt medan lungorna blev sämre o sämre. Socsekreteraren som ringer är upprörd, undrar vad som egentligen avses med “medicinsk förtur”. Måste säga att vi också är lite konfunderade över den termen, spec som många av oss sett avsnittet från “Uppdrag granskning”, avsnittet ligger f ö här på hemsidan. I det avsnittet räknades inte en pågående HIV – infektion som “medicinsk förtur”, märkligt.

Hur som helst så borde det väl kunna gå snabbare än ett år att få in folk som vill sluta eller har ett medicinskt behov av att byta ut ett skadligare sätt att inta det man är beroende av, opiater, till ett mer kontrollerat intag. Det gagnar alla, framförallt personen ifråga.

Det är lite märkligt att vårdgarantin inte gäller för opiatberoende människor. Vi står, efter alla dessa år, fortfarande lite utanför ordinarie sjukvårdssystem. Det har givietvis blivit bättre över tid, men det är märkligt att andra som egentligen inte har med det att göra, har så stort inflytande över hur andra vuxna ska leva sina liv. Moral och ideologi styr fortfarande till viss del livet för många – när det borde vara en sak mellan läkare och den som sökt hjälp.