Fallbeskrivning: Utskrivning som straff

På en lokalmottagning i Söderort går brukaren och hämtar Suboxone varje vecka sedan tre år. Trots provtagning och att man väl vet att han sköter sig blir han på sitt vanliga läkarsamtal nu helt oväntat utskriven efter påståenden om att han ska vara svårt beroende av Xanor.

Helt chockad av läkarsamtalet upplevde personen att det ej gick att nå fram eller argumentera, men nämnde att proverna var rena.

Hans påpekade av år med rena prover skedde för döva öron. Sjuksyster förklarar att just Xanor inte syns på varken Multistickor, Singelstickor för Bensodiazepin. Där av har de inte märkt detta bruk förens nu och får medhåll av läkaren som nickar medhållande. 

På en lokalmottagning i Söderort går brukaren och hämtar Suboxone varje vecka sedan tre år. Trots provtagning och att man väl vet att han sköter sig blir han på sitt vanliga läkarsamtal nu helt oväntat utskriven efter påståenden om att han ska vara svårt beroende av Xanor.

Helt chockad av läkarsamtalet upplevde personen att det ej gick att nå fram eller argumentera, men nämnde att proverna var rena.

Hans påpekade av år med rena prover skedde för döva öron. Sjuksyster förklarar att just Xanor inte syns på varken Multistickor, Singelstickor för Bensodiazepin. Där av har de inte märkt detta bruk förens nu och får medhåll av läkaren som nickar medhållande. 

En nämnd hade sammankallats veckan innan läkartiden, ståndpunkten var att Xanorbruk ihop med Suboxone kunde vara farligt för brukarens hälsa. Personen hade ingen möjlighet att ge sin sida av saken och chans att påverka sin situation.

Brukaren fick genast känslan av att det handlade om att göra sig av med honom fortast möjligast. Omöjligt att säga varför, men det verkar snarare handla om andra skäl som sjukskrivningar, press från Försäkringskassan så de inte skulle behöva betala ut någon sjukersättning.

Just dessa Kafka-liknande händelser sker lättare på lokala och mindre mottagningar i Sverige och visar att patientsäkerheten på lokala små mottagningar behöver höjas.