Enligt Försäkringskassan har vi sjukdom narkomani!

“Så varför leva i institutioner i livslånga 12stegsprogram där de lever i deras sjukdom och i deras dysfunktionella karaktärsdefekter för att ständigt påminna sig om varifrån de kommer”

Enligt Försäkringskassan bär vi på sjukdomen narkomani men vi får inte vara sjukskrivna för den, bara om vi lever i institution såsom s.k. behandlingshem ”vilohem”, slutna psykiatriska avdelningar och avgiftningar etc.  

“Så varför leva i institutioner i livslånga 12stegsprogram där de lever i deras sjukdom och i deras dysfunktionella karaktärsdefekter för att ständigt påminna sig om varifrån de kommer”

Enligt Försäkringskassan bär vi på sjukdomen narkomani men vi får inte vara sjukskrivna för den, bara om vi lever i institution såsom s.k. behandlingshem ”vilohem”, slutna psykiatriska avdelningar och avgiftningar etc.  

När vår sjukdom är i blom får vi inte arbeta som övriga i samhället då vi ses som kriminella och påverkade när vi handlar vår medicin från gatan. När vi går till läkaren får vi ingen hjälp med en stigmatiserande hänvisning:” vi kan ju bli beroende” vilket skämt. Problemet skulle vara löst om narkotikan avkriminaliserades då det är själva kriminaliseringen som tvingar människor till en kriminell livsstil som i sin tur leder till psykiatriska sjukdomar. Problemet skulle också lösas om vi fick medicinen utskrivet från b,la husläkaren, men samhället skulle förmodligen ändå se oss utifrån moraliska perspektiv d.v.s. som knarkare? Eller skulle de få samma syn på oss som på andra i samhället som får narkomanens gatumedicin utskrivet från läkaren såsom benzodiazepiner, morfin etc, eller ses de också som knarkare och får lämna kontrollerande urinprover och leva i institutioner för att få vara sjukskrivna och blir nekade till arbete? Skulle inte tro det, för de människorna får samma knark fast från läkaren och får därmed vara sjukskrivna för sin sjukdom det har bara bytt namn på sjukdomen till ångest, depression, ADHD, panikångest, socialfobi, osv listan kan göras lång och känner de sig kapabla till att arbeta så är det också okej för samhället.

Hur kommer det sig när de har samma läkemedel utskrivet som narkomanen köper på gatan, vad är det för moral egentligen? När du handlar ångestdämpande på gatan blir du en kriminell knarkare men får du samma läkemedel utskrivet av läkaren ses du som en hederlig människa med smärtor, panikångest, ångest och socialfobi osv med rätten till att få arbeta och eller vara sjukskriven. För att klara din försörjning slipper du leva i institutions behandlingar som inte har några forskningsresultat på att de gör människor ”drogfria” vad som nu menas med drogfri, när var och varannan människa har något beroendeframkallande preparat i kroppen?

Med denna samhällssyn och dess regelverk blir ända lösningen till att kunna försörja sig att leva i institution då det endast är i institution som narkomani betraktas som en sjukdom och rätt till sjukpenning finns. Men alla vill inte leva sitt liv i institutioner som bygger på 12-stegsbehandlingen – som för övrigt saknar forskningsresultat på att de skulle vara bättre än andra behandlingar som finns ute i samhället såsom psykologsamtal, psykoterapeuter och KBT-terapi m,m.

För en sak är säker det är ute i samhället vi alla någon gång ska klara av att leva i och inte i institutioner som bara vill tjäna pengar på deras koncept som naturligtvis långt ifrån passar alla. Det är inte narkotikan/medicinen som gör människor sjuka – det är den påtvingade kriminella livsstilen, avsaknad av bostad, kanske ibland även komplicerade uppväxter i barndom som sedan speglar sig i nuet. Vilket bevisar att många i behandlingar inte kan acceptera att de har sjukdomen narkomani när många andra i samhället intar samma läkemedel mot andra saker som den personen också känner igen att den lider av.

Många som får sin medicin lagligt ex metadon får sitt liv tillbaka genom att komma bort från den kriminella livsstilen, börjar arbeta, skaffar ny familj tar körkort etc. vilket bevisar att inte narkotikan i sig är problemet då narkotikan också ger människor sitt liv tillbaka bara den tas på lagligt vis. Så varför leva i institutioner i livslånga 12stegsprogram där de lever i deras sjukdom och i deras dysfunktionella karaktärsdefekter för att ständigt påminna sig om varifrån de kommer. Nej vi är vanliga människor, precis som alla andra, den som är perfekt varsågod sträck upp din hand. Varför inte hjälpa alla människor som lider och sluta slå ifrån sig: Du kan ju bli beroende. Vad f.. spelar det för roll när medicinen behövs för att kunna leva ett värdigt liv såsom han/hon anser vara ett gott och värdigt liv inte som vissa i samhället anser.  Bättre ge en som redan är beroende medicin än att göra icke beroende beroende!!!