Efterlysning: dokumentering av Hepatit C-patienter för projektet Liver Or Die

Svenska Brukarföreningen har påbörjat ett hepatit-C projekt under namnet Liver or die – ingen lever utan lever. Projektet går ut på att öka medvetandegraden om hepatit-c bland oss som är smittade, bland professionen och samhället i stort samt att fler ska kräva behandling.

Svenska Brukarföreningen har påbörjat ett hepatit-C projekt under namnet Liver or die – ingen lever utan lever. Projektet går ut på att öka medvetandegraden om hepatit-c bland oss som är smittade, bland professionen och samhället i stort samt att fler ska kräva behandling.

Som vi alla vet så ligger alltid fokus på HIV/aids när den i princip kan sägas vara en kronisk sjukdom, hepatit-c är däremot dödlig. SBF söker nu efter personer som har genomgått eller på väg att behandlas för hepatit C med Interferon. Betänkt ett faktum: ca 45000 människor är i Sverige smittade, varav den största gruppen tillhör SBF:s medlemskollektiv, alltså männikor som använder eller har använt narkotika.

Vi vill komma i kontakt med dig med anledning av projektet.

Vi är intresserad av att dokumentera din behandling, biverkningar, funderingar, saker du oroar dig över och resultat av behandlingen.

Kontakt:

E-mail:
maya@svenskabrukarforeningen.se

 

Telefon:

08-20 80 70