Dubbelt straff

Om man gör ett litet eller större misstag och blir dömd till ett fängelsestraff måste man avbryta sin medicinering. Det är helt vansinnigt när man skött sig prickfritt i övrigt och haft sin medicin i många år. När man börjar studera regelverket om vad som gäller för verkställighet av fängelsestraff på anstalt verkar allt bra när man läser att ITOK (Integrerat Team för Opiatberoende) har platser på anstalterna. Men tyvärr avser dessa platser bara att man kan få en inställelse på substitutionsbehandling sista månaden av strafftiden. Det är alarmerande att man först ska behöva trappa ut en medicinering som man fungerar bra på, för att sista månaden ställas in på medicinen igen. På anstalter borde man självklart ha rätt till den medicinen man är ordinerad ute. Ingen tjänar något på att man ett kortare tag ska trappas ut och bli sjuk, med alla risker det innebär.

Om man gör ett litet eller större misstag och blir dömd till ett fängelsestraff måste man avbryta sin medicinering. Det är helt vansinnigt när man skött sig prickfritt i övrigt och haft sin medicin i många år. När man börjar studera regelverket om vad som gäller för verkställighet av fängelsestraff på anstalt verkar allt bra när man läser att ITOK (Integrerat Team för Opiatberoende) har platser på anstalterna. Men tyvärr avser dessa platser bara att man kan få en inställelse på substitutionsbehandling sista månaden av strafftiden. Det är alarmerande att man först ska behöva trappa ut en medicinering som man fungerar bra på, för att sista månaden ställas in på medicinen igen. På anstalter borde man självklart ha rätt till den medicinen man är ordinerad ute. Ingen tjänar något på att man ett kortare tag ska trappas ut och bli sjuk, med alla risker det innebär. Det är bra att man kommit en bit på vägen med ITOK-platserna, men man borde ha platser med metadon/subutex tillgänglig under hela strafftiden. Ett annat problem är att klinikerna inte har kontraktsvårdsavtal med behandlingshem för metadon/subutex-användare. Detta gör att man inte kan söka kontraktsvård istället för fängelsestraff, Denna uppgift beträffande att det saknas avtal med behandlingshem med substitutionsbehandling måste jag dock lämna med viss reservation för faktakontrollen. Jag har sökt information om saken på flera ställen, men fått samma besked. En kamrat till mig hävdar dock, att man visst kan få kontraktsvård med substitutionsmedicin i Sverige. Jag har i alla fall inte lyckats finna någon sådan. Om någon läsare vet något mer i ämnet tar jag tacksamt emot information under kommentarer