Den nya praktikanten.

 

HEJ! Mitt namn är Christofer och jag är 25 år, började som praktikant här på SBF rix  för ca 1 vecka sedan.

Hittils har jag jobbat med att rätta böcker som blivit översatta från engelska till svenska, sortera papper i olika mappar, lyssna, försöka bilda mig en uppfattningen av Föreningen i helhet och dess projekt. Kommer ta ett tag, men har inte bråttom.

Trivs med folket som jag stött på hittils, och ser fram emot att sätta mig in i arbetsuppgifterna jag blivit tilldelad, som är; Nyhetsbrev, rätta böcker (renskriva), dokumentering och websidan mm. Har jobbat halvdagar hittils, men i framtiden kommer det bli heldagar med OSA- bidrag.

 

HEJ! Mitt namn är Christofer och jag är 25 år, började som praktikant här på SBF rix  för ca 1 vecka sedan.

Hittils har jag jobbat med att rätta böcker som blivit översatta från engelska till svenska, sortera papper i olika mappar, lyssna, försöka bilda mig en uppfattningen av Föreningen i helhet och dess projekt. Kommer ta ett tag, men har inte bråttom.

Trivs med folket som jag stött på hittils, och ser fram emot att sätta mig in i arbetsuppgifterna jag blivit tilldelad, som är; Nyhetsbrev, rätta böcker (renskriva), dokumentering och websidan mm. Har jobbat halvdagar hittils, men i framtiden kommer det bli heldagar med OSA- bidrag.

Är tidigare missbrukare, var blandbrukare av i första hand cannabis, men även benzo och psychadelica mm. Nu har jag varit ren i ett år, med fåtalet “återfall”. Missbrukare var jag, eftersom jag under vissa perioder, för länge sen, använde droger väldigt destruktivt.

Christofer.