Debattinlägg Expressen/KvP: Försvara Malmös sprutbyte!

Man planerar att halvera den enda kuratorstjänsten vid de tre sprutbytesprogramen i Skåne. Tjänsten finns vid Malmös sprutbyte och efter vad vi förstått så går Magnus Andersson, uppskattad kurator, i pension. Därefter planerar man dra in halva tjänsten, något vi tycker är mycket synd. Kuratorstjänsten är en tillgång då det visar att “bytena” kan bestå av mer än bara just byten till rena verktyg. För de människor som behöver hjälp med diverse saker är kuratorn en tillgång – det kan vara så enkla saker som att någon lyssnar och är medmänniska. Man finns och kan hjälpa till när någon så önskar, utan en massa pekpinnar el fördömmande.

Man planerar att halvera den enda kuratorstjänsten vid de tre sprutbytesprogramen i Skåne. Tjänsten finns vid Malmös sprutbyte och efter vad vi förstått så går Magnus Andersson, uppskattad kurator, i pension. Därefter planerar man dra in halva tjänsten, något vi tycker är mycket synd. Kuratorstjänsten är en tillgång då det visar att “bytena” kan bestå av mer än bara just byten till rena verktyg. För de människor som behöver hjälp med diverse saker är kuratorn en tillgång – det kan vara så enkla saker som att någon lyssnar och är medmänniska. Man finns och kan hjälpa till när någon så önskar, utan en massa pekpinnar el fördömmande.

Ur artikeln ” Inom övriga EU är tillgång till rena sprutor en självklar del av smittskyddsarbetet, men i Sverige är det fortfarande kontroversiellt att erbjuda narkomaner möjlighet att skydda sig själva och andra mot blodsmitta. I Skåne har vi lämnat det politiska käbblet bakom oss och bedriver i Malmö, Lund och Helsingborg en uppskattad verksamhet som har stort förtroende hos brukarna”

“Det finns inga tecken på att missbruket minskar i Sverige. Att i ett sådant läge skära ner den motiverande insatsen i sprututbytesprogrammet är mycket oklokt. Vi vänder oss därför starkt emot planerna på att den kurativa insatsen på sprututbytesprogrammet i Malmö halveras”  

Läs mer här: http://www.expressen.se/kvp/ledare/debatt-forsvara-malmos-sprutbyten/