Debatt i P4: “Höjden av cynism!”

Debatt i P4 Sörmland om att införa sprututbyte i Sörmlands landsting. Förslaget är ute på remiss bland länets kommuner.

Anna Costa, Beroendecentrum Eskilstuna, och Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen, medverkar.

Ladda ner här eller lyssna nedanför.

Debatt i P4 Sörmland om att införa sprututbyte i Sörmlands landsting. Förslaget är ute på remiss bland länets kommuner.

Anna Costa, Beroendecentrum Eskilstuna, och Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen, medverkar.

Ladda ner här eller lyssna nedanför.