Brukares erfarenhet och kunskap inte lika mycket värda som forskares

Neil Hunt, forskare och harm reduction-utbildare från England, talar om den enorma kunskap och erfarenhet som användare av narkotika besitter, men hur, genom kriminalisering och stigmatisering, den ofta värderas för lågt, går obelönad eller helt ignoreras.

Läs också Hunts artikel på INPUDs hemsida om samma ämne.


 

Neil Hunt, forskare och harm reduction-utbildare från England, talar om den enorma kunskap och erfarenhet som användare av narkotika besitter, men hur, genom kriminalisering och stigmatisering, den ofta värderas för lågt, går obelönad eller helt ignoreras.

Läs också Hunts artikel på INPUDs hemsida om samma ämne.