Brukare som skrivits ut efterlyses för en skrivelse till FN

Collective claim to UN – brister i behandlingen av narkotikaanvändare i Sverige

Vi söker vittnesmål om utskrivningar och vittnesmål om vad som händer när man är frihetsberövad.

Är du själv drabbad av detta eller känner du någon? Hör av dig till oss så berättar vi mer och vad du kan göra för att bidra till att bristerna uppmärksammas.

SBF håller just på att förbereda en så kallad “collective claim” till Förenta Nationerna, en skrivelse med klagomål om Sveriges behandling av människor med problematiskt bruk av narkotika, och hur man bryter mot de mänskliga rättigheterna och mot rätten till vård på lika villkor. Detta gör vi tillsammans med en juristgrupp som pysslar med mänskliga rättigheter, och Harm Reduction International (fd IHRA).

Collective claim to UN – brister i behandlingen av narkotikaanvändare i Sverige

Vi söker vittnesmål om utskrivningar och vittnesmål om vad som händer när man är frihetsberövad.

Är du själv drabbad av detta eller känner du någon? Hör av dig till oss så berättar vi mer och vad du kan göra för att bidra till att bristerna uppmärksammas.

SBF håller just på att förbereda en så kallad “collective claim” till Förenta Nationerna, en skrivelse med klagomål om Sveriges behandling av människor med problematiskt bruk av narkotika, och hur man bryter mot de mänskliga rättigheterna och mot rätten till vård på lika villkor. Detta gör vi tillsammans med en juristgrupp som pysslar med mänskliga rättigheter, och Harm Reduction International (fd IHRA).

Den handlar om kritik mot bland annat substitutionsbehandling, tremånaders-spärren, åldersgränsen, ofrivilliga utskrivningar och det lidande det medför, motståndet att tillåta substitutionsbehandling av människor som är beroende av buprenorfin, motståndet mot sprutbytet och svårigheterna att få dem till stånd. Men det är inte de enda, vi kommer också att ta upp den bristande vården i kriminalvården och sätta den i fokus. Vad som händer när man är i behandling och hamnar i häkte eller blir dömd.

Kontakta: Louise Persson 08 20 80 70 eller på mejlen: louise.persson@svenskabrukarforeningen.se

Läs gärna tidigare rapport av SBF/IHRA till FN. 2008.