BM Liljeholmen. Utanför Subutexprogrammet.

bild_situation_sthlm_brf.jpg

Att  vilja öka sina livsodds är rätt naturligt och kan vara fundamentalt avgörande behandling som Heroinist!

Efter att ha blivit av med behandlingen med sk. LARO med läkemedlet Subutex, vilket inte var något vidare alls, hamnade Subutex på is mellan två mottagningar.

I vanliga fall var “mellan stolarna” ‘ ett problem som kanske gick att lösa, nu var det annorlunda. Läkaren som skrivit recept i sju år hade med vetskap om att tiden på vårt nya team låg över sex månader bort. Trots det nornala att ge vård tills den såklart togs över, satt han och log. Nu var det läkaren vi skulle träffa ett halvår senare som fick stå för recepten.

Att vi stod utan medicin och skulle hamna utamför på något vis förstod vi alla tre.

Protester och pank viftade han bort. 1 -0 till doktorn. Men det var ingen vacker seger eller värdigt avslut. Konflikten hade satt spår, skapat rädsla och vanmakt.

Att bli utskriven från LARO är förenat med mångatt ha Underh&aring är som en liten livförsäkring.

Ingen borde kunba mista sin behandling genom att inte stå för sina förpliktelser, att åtet söka om -gå fort.

Att inte ha någon backup och mista funktionen utan Subutex när behandlingen blev fryst.

class=”rtecenter”>Minskning av skadeverkningarna.

Annika Samuelsson Cederberg