Anmälan av ett TV-inslag från anhöriga

Jag och flera med mig har upprörts över ett inslag i TV-nyheterna, så pass att vi anmäler till Myndigheten för radio och TV. Ni hittar texten härnere:

 


Till Myndigheten för Radio och TV                                                       2012-11-16

Jag och flera med mig har upprörts över ett inslag i TV-nyheterna, så pass att vi anmäler till Myndigheten för radio och TV. Ni hittar texten härnere:

 


Till Myndigheten för Radio och TV                                                       2012-11-16

 

Anna-Klara Bankel gjorde i förra veckan (vecka 45 2012) en serie reportage i nyhetsprogrammet ABC, SvT angående illegal försäljning av metadon och buprenorfin (Subutex). Inslagen har upprört många anhöriga till de som berörs. Den bild man får stämmer inte med den verklighet vi lever i. I ett av inslagen filmades en man med dold kamera utanför Rosenlunds mottagning. Han representerar en grupp personer i vårt samhälle som redan är svårt utsatta och stigmatiserade. Det var ett synnerligen fult påhopp på en man som var totalt ovetandes. Vad som hänt efter sändningen när det gick upp för honom vad han varit med om kan jag föreställa mig. Han var lätt att identifiera för de som känner honom. Behandling med dessa substitutionsmedel handlar ofta om liv och död. Risken för att mottagningarna stramar upp en redan så kontrollerad grupp, som de i behandling är, är stor. Det kommer att drabba de som sköter sin medicinering efter alla riktlinjer, vilka redan nu påverkar vardagslivet i stor omfattning. Många anhöriga har fått ett normalt liv genom att den här behandlingen finns och anser inslaget provokativt. Att filma någon som är helt ovetandes med dold kamera under de här omständigheterna är också oetiskt. Vi anhöriga känner väl till den svarta marknaden som ofta är en räddning när någon ofrivilligt skrivits ut från en behandling. För att göra journalistik av den situation många drogberoende befinner sig i krävs att man sätter sig in i deras och anhörigas omständigheter.

I samma inslag intervjuades läkaren (Nadja Eriksson) på mottagningen som sas fick stå till svars. Som ordförande i Anhörigföreningen har jag erfarenheten att hon snarare är för restriktiv med förskrivning av dessa medel (ex vis utskrivning från behandlingsprogrammet sker så fort någon form av misskötsel visat sig). Nadja Eriksson har uttalat sig tidigare i media, bl a i Uppdrag Granskning -05 där hon fått försvara sina hårda krav för behandling. I mitt tycke ger hon i ovanstående inslag ett något osäkert och förvånat intryck. Mot den bakgrund jag har kan jag tänka mig hon känner sig utsatt för någon form av ”kupp”. Inslaget  är missvisande och djupt olyckligt.

Den unge man som intervjuades gav inte heller en sann bild av Subutex. Ska allmänheten få en förståelse för vad buprenorfin är kan det inte grundas på denne unge mans utsaga eller rykten som florerar. Enligt medicinsk forskning blockerar Subutex receptorerna för heroin, så att heroinet blir verkningslöst. Det torde alltså inte gå att avgifta sig från buprenorfin med heroin. Forskning har också visat att Subutex inte är en ”ungdomsdrog” och de unga som uttalat sig i media är undantag. Det är ett bekymmer att unga börjar med narkotika men det ska bemötas på ett annat sätt.

Inslaget är oetiskt, provokativt och brister i saklighet. Alla följder av inslaget har ännu inte visat sig, men vi anhöriga befarar ytterligare konsekvenser.

 

Agneta Söderlund
Ordförande
Svenska Brukarföreningens Anhöriga
Mobil 072-207 13 38
Mail
agneta@svenskabrukarforeningen.se