Jude Byrne är död

Brukarföreningarnas Nätverk är ledsna över nyheten att aktivisten Jude Byrne gått bort.

Byrne var en mycket respekterad ledare inom brukarörelsen och ledde den australiska brukarföreningen (AIVL), och var även verksam som ordförande i INPUD (International Network of People who Use Drugs), den internationella sammanslutningen bestående av brukarorganisationer från hela världen.

Hon var en inspiration under flera årtionden och kämpade under hela sitt liv för narkotikaanvändares fundamentala mänskliga rättigheter.

Hon kommer att saknas ✊