Äntligen brukarråd

Nyligen var Kikki och Lena och träffade Nadja Eriksson som är öl och verksamhetschef på metadonverksamheten om att återstarta brukarrådet.

Och äntligen har vi fått till det att inga föreningar utan brukarstyre sitter med i i själva brukarrpådet.

Så här blev det;

Vi ska ha möten där t ex convictus, x-cons, Musketörerna och RFHL som beroendecentrum haft en del samarbeten med närvarar när vi pratar om sådant som typ boenden, olika aktiviteter etc.

Men då det handlar om behandlingen, dvs det vi ser som behandling – regelverk kring läkemedel och och hämtrutiner samt sådant som våra medlemmar anser vara viktigt – då är det oss de träffar!

Äntligen!!!!!

 

Nyligen var Kikki och Lena och träffade Nadja Eriksson som är öl och verksamhetschef på metadonverksamheten om att återstarta brukarrådet.

Och äntligen har vi fått till det att inga föreningar utan brukarstyre sitter med i i själva brukarrpådet.

Så här blev det;

Vi ska ha möten där t ex convictus, x-cons, Musketörerna och RFHL som beroendecentrum haft en del samarbeten med närvarar när vi pratar om sådant som typ boenden, olika aktiviteter etc.

Men då det handlar om behandlingen, dvs det vi ser som behandling – regelverk kring läkemedel och och hämtrutiner samt sådant som våra medlemmar anser vara viktigt – då är det oss de träffar!

Äntligen!!!!!