Pressmedelande. KOMMENTAR TILL ARTIKEL I AFTONBLADET (Arkiv från 2002)

 

Arkiverat från 2002.


Pressmedelande.

KOMMENTAR TILL ARTIKEL I AFTONBLADET 2002-11-14 ”Knarkvården är ren fascism

Svenska Brukarföreningen håller fullständigt med i den kritik som Nicklas riktar mot Stockholm metadonprogram. Han är inte ensam om att ha kritik mot Stockholms metadonprogram. Styrelsen har 120 års erfarenheter av Heroinberoende, och ca 50 år av metadonbehandling. Och vi är starkt kritiska mot hur Stockholms metadonprogram behandlar sina patienter. Ett av våra krav är att Stockholms metadonprogram ska arbeta efter den filosofi som Professor Lars Gunnes bedrev på Ulleråkers metadonprogram. Vilket världen över anses ha varit det bästa Metadonprogramet någonsin.

 

Arkiverat från 2002.


Pressmedelande.

KOMMENTAR TILL ARTIKEL I AFTONBLADET 2002-11-14 ”Knarkvården är ren fascism

Svenska Brukarföreningen håller fullständigt med i den kritik som Nicklas riktar mot Stockholm metadonprogram. Han är inte ensam om att ha kritik mot Stockholms metadonprogram. Styrelsen har 120 års erfarenheter av Heroinberoende, och ca 50 år av metadonbehandling. Och vi är starkt kritiska mot hur Stockholms metadonprogram behandlar sina patienter. Ett av våra krav är att Stockholms metadonprogram ska arbeta efter den filosofi som Professor Lars Gunnes bedrev på Ulleråkers metadonprogram. Vilket världen över anses ha varit det bästa Metadonprogramet någonsin.

Stockholms Metadonprogram genomsyras idag tyvärr av en kultur som går ut på kontroll och alldeles för restriktiva regler, den vård som erbjuds är övervakade urinprover! Detta trots att Socialstyrelsen skriver i sin SoS-rapport 1997:22 ”att alltför restriktiva regler underhåller fortsatt missbruk och försenar behandling av opiatmissbrukare” vidare står det också ”flera forskare framhåller att en hög Metadondos bidrar till att patienten stannar kvar i behandlingen”. Alltså motsatsen till hur Nicklas behandlades. En patient som missbrukat Heroin i 15-20 år behöver åtskilliga år i behandling innan han/hon kan nå målet med drogfrihet, stabilisering och rehabilitering som i bästa fall lett till avlönat arbete eller studier.

Idag finns både Metadon och Subutex att tillgå för att hjälpa heroinister. Båda medicinerna visar upp goda resultat. Människor kan återgå till studier, arbete och annan sysselsättning i sina liv. Framförallt kan de frångå missbruk och kriminalitet och inte minst viktiga.
I och med det försvinner också riskerna för att dö i förtid på grund av överdos.
Politikerna påtalar alltid vikten av att narkomaner ska ha vård. Ingen annan patient grupp blir utskriven ur sin behandling ifall deras inte botar sjukdomen, då sätts andra resurser in. Men inom Stockholms Metadonprogram skrivs du ut ur din oftast livsavgörande behandling ifall patienten inte klarar av att stå emot återfall.
Hur kan dom ansvariga läkarna och annan personal inom Stockholm Metadonprogram med gott samvete bryta emot denna etik som ligger till grund för sjukvården.
Läkaretik säger bland annat ” min patients hälsa kommer i första hand” det gör den definitivt inte inom Stockholm Metadonprogram.

MEN VI TALAR JU OM NARKOMANER, ELLER HUR!

Här följer några av Etikreglerna tagna ifrån Läkarförbundets hemsida som Svenska Brukarföreningen anser att Stockholms metadonprograms styrande läkare bryter mot .
1. Läkaren skall i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud.
4. Läkaren skall behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv.
5. Läkaren skall respektera patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ och om möjligt i behandlingen utgå från informerat samtycke samt avstå från att lämna upplysningar som patienten inte önskar.
6. Läkaren skall aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.
8. Läkaren skall då så är motiverat anlita annan sakkunskap och tillmötesgå patientens eller närståendes rimliga önskemål att få tillfråga annan läkare.

Skrivet av
Berne Stalenkrantz (ordförande)
Allan Johansson (sekreterare)