Invigning av brukarrummet H17 i Köpenhamn 15/8.

Skånes Brukarförening var inbjudna när " fixerummet" H17 öppnade officellt den 15/8 nära Halmtorvet(Kødbyen) i Köpenhamn. 

Rummen där man använder i trygg närhet av utbildad sjukvårdspersonal är ännu ett steg framåt i den situation som alltid varit kring Hovedbanegården, Halmtorvet och stadsdelen Vesterbro i stort. Längre tillbaka kunde det röra sig om många hundratals människor som rörde sig på en ganska liten yta. Folk satt på kullen, fortet – i skydd av buskar för att få lite lugn o ro. Man satt i trappuppgångar, källare, bakgårdar, offentliga toaletter, pissoarer – utsatta, jagade och stressade av polis. Konfrontationer med grannar var dagliga.

Skånes Brukarförening var inbjudna när " fixerummet" H17 öppnade officellt den 15/8 nära Halmtorvet(Kødbyen) i Köpenhamn. 

Rummen där man använder i trygg närhet av utbildad sjukvårdspersonal är ännu ett steg framåt i den situation som alltid varit kring Hovedbanegården, Halmtorvet och stadsdelen Vesterbro i stort. Längre tillbaka kunde det röra sig om många hundratals människor som rörde sig på en ganska liten yta. Folk satt på kullen, fortet – i skydd av buskar för att få lite lugn o ro. Man satt i trappuppgångar, källare, bakgårdar, offentliga toaletter, pissoarer – utsatta, jagade och stressade av polis. Konfrontationer med grannar var dagliga.

Folk kördes bort, bötfälldes – man hittade en lag från långt tillbaka i tiden om "lösdriveri" som sade att hade man inte en viss summa pengar i kontanter kunde man avvisas från området, man försökte upprätta förbudszoner och slutligen försökte man bygga bort problemen(människorna som alltid vistats där) – man renoverade, byggde barer och restauranger avsedda för en annan publik…

Svenskar och andra som vistades i kvarteren kunde ibland utvisas och belades med inreseförbud på vaga grunder. Ex innehav av ett set verktyg.

När allt detta inte hjälpte tog några modiga boende i kvarteren initiativ till en grannsamverkan som mynnande ut i "Fixelancen" – en begagnad ambulans som man inrättade med några platser där folk kunde använda droger utan att störa sin omgivning, få hjälp, råd och omplåstring av utbildad personal. Man började bygga förtroende. Man gav tungt beroende människor( eller såna som bara använde då och då – men ville göra det så säkert som möjligt) sin värdighet tillbaka, man inledde en dialog. Det är viktiga saker. Alla människor är värda och vill bli ordentligt behandlade.

Avfallet, begagnade sprutor och kanyler, minskade i offentlig gatumiljö. Man plockar nu  ca två kg mindre per dag.

Med bakgrund av detta var vi nyfikna på H17 – det nya rummet och det var ett positivt besök. Man ska dock tänka lite på hur olika situationerna är – med en stor öppen drogscen i Köpenhamn vs hur det ser ut i Malmö, resten av Skåne. Men med en kraftigt ökande drogrelaterad död i Sverige är " consumption rooms" något som är väl värt att börja diskutera på allvar. Erfarenheterna från Europa är goda.

Brukarrum är också något som får stöd av en rad tunga organisationer som EMCDDA, IDPC, Internationella Röda Korset, EHRN, INPUD, HRC m.fl.

Man har i Danmark inte heller haft ett enda dödsfall trots över 300 överdoser och ett stort antal injektioner i rummen – alla har räddats till livet tack vare att man suttit i en säker miljö istället för lite var man kunnat som tidigare… Allt detta hade pågått oavsett säkra rum eller ej. Vi fick också ett samtal med dansk polis som såg positivt på öppningen av ännu ett brukarrum.

Man har sedan tidigare både "Sundhedsrummet" och "Skyen". 

Mer info om brukarrummet:

http://www.sydsvenskan.se/2016-08-17/tusen-kvadrat-till-byens-missbrukare

http://www.sydsvenskan.se/2016-08-18/nya-fixerum-for-crack-och-heroin

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/arkitektritat-fixrum-for-narkomaner

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/skanska-politiker-eniga-fixrum-ar-inget-for-oss