Varning för fentanylplåster med fel dos

En tillverkningssats (batch) av fentanylplåstret, Fentanyl Orion, dras in av tillverkaren efter att en reklamation mottagits där ett plåster med styrkan 25µg/h hittats i en förpackning med styrkan 12µg/h.

Fel dosering av läkemedlet kan innebära livsfara. Därför ska alla förpackningar från den aktuella batchen omedelbart lämnas in på närmaste apotek för utbyte.

Har man som patient frågor runt det aktuella läkemedlet ska man kontakta vården. Läkemedlet används vid svår kronisk smärta hos vuxna och vid långtidsbehandling av svår kronisk smärta hos barn över 2 år.

Tillverkaren har meddelat samtliga svenska apotek och vården att läkemedlet från den aktuella batchen omedelbart ska sluta säljas, användas och plockas bort från eventuella lager.

En tillverkningssats (batch) av fentanylplåstret, Fentanyl Orion, dras in av tillverkaren efter att en reklamation mottagits där ett plåster med styrkan 25µg/h hittats i en förpackning med styrkan 12µg/h.

Fel dosering av läkemedlet kan innebära livsfara. Därför ska alla förpackningar från den aktuella batchen omedelbart lämnas in på närmaste apotek för utbyte.

Har man som patient frågor runt det aktuella läkemedlet ska man kontakta vården. Läkemedlet används vid svår kronisk smärta hos vuxna och vid långtidsbehandling av svår kronisk smärta hos barn över 2 år.

Tillverkaren har meddelat samtliga svenska apotek och vården att läkemedlet från den aktuella batchen omedelbart ska sluta säljas, användas och plockas bort från eventuella lager.

Det är bara tillverkningssatser med batchnummer P0059AB0AA som berörs av indragningen. Patienter som har denna förpackning hemma uppmanas att inte använda läkemedlet, och att återlämna det till apoteket för utbyte.

Den aktuella förpackningen är märkt på följande sätt:
Fentanyl Orion
12 mikrogram/timme
Batch nr: P0059AB0AA