Kritik mot nässprej för heroinister.

Kritik mot nässprej för heroinister

Skåne: Förra veckans togs beslutet att 4,3 miljoner kronor ska satsas på ett försöksprojekt med naloxon, ett näsprej som ska hjälpa heroinmissbrukare att häva medvetslöshet. Satsningen kritiseras nu av Lennart Ohlsson, specialist i anestesi och intensivvård samt smärtspecialist.

– Det här är välvillig kritik och synpunkter, men det känns som ett hån mot akutsjukvården om man tror att en overksam sprej kan fungera, säger han.
Lennart Ohlsson har arbetat som narkos- och smärtläkare i Region Skåne i 35 år och menar att preparatet naloxon är otillräckligt vid överdos om det ges via nässprej.

Kritik mot nässprej för heroinister

Skåne: Förra veckans togs beslutet att 4,3 miljoner kronor ska satsas på ett försöksprojekt med naloxon, ett näsprej som ska hjälpa heroinmissbrukare att häva medvetslöshet. Satsningen kritiseras nu av Lennart Ohlsson, specialist i anestesi och intensivvård samt smärtspecialist.

– Det här är välvillig kritik och synpunkter, men det känns som ett hån mot akutsjukvården om man tror att en overksam sprej kan fungera, säger han.
Lennart Ohlsson har arbetat som narkos- och smärtläkare i Region Skåne i 35 år och menar att preparatet naloxon är otillräckligt vid överdos om det ges via nässprej.

– Man får inte upp en tillräcklig blodkoncentration i tid om man inte injicerar naloxon intravenöst och det har bara effekt på de starka opioiderna, säger Lennart Ohlsson.
 
Inte ens erfaren vårdpersonal skulle enligt Lennart Ohlsson kunna väcka liv i en på grund av heroin medvetslös person med hjälp av sprayen.

– Andningen är ytlig och cirkulationen långsam. Det krävs andningshjälp eftersom de narkotiska preparaten påverkar andningscentrum och man har svårt att hålla luftvägarna fria, slem och spyor kräver aktiv slemsugning.

Ännu mindre skulle heroinmissbrukarna själva kunna ha nytta av sprejen menar Lennart Ohlsson. Han betvivlar att en narkotikabrukare skulle välja att avbryta sitt rus innan det redan är för sent och tror snarare att risken är att de ser näsprejen som en säkerhet om de skulle överdosera.
– Att lämna ut naloxonsprej till heroinmissbrukare kommer att inge en falsk trygghet och försena adekvat vård. Ambulans bör tillkallas direkt i stället för att försöka med en overksam spray som omöjligt kan fungera när det verkligen behövs.
Lennart Ohlsson förordar att pengarna i stället satsas på andra områden.
– Satsa i stället pengarna på våra underbemannade akutmottagningar och ambulanser, säger Lennart Ohlsson.

Gilbert Tribo (L) på hälso- och sjukvårdsnämnden är trots kritiken fortsatt positiv till satsningen.
– Att rädda ett människoliv tycker vi är värt ganska mycket. Då är det också värt att pröva det här. Visar det sig inte ha avsedd effekt så vet vi det. Visar det sig ha avsedd effekt så har vi räddat ett antal människoliv, säger han.
Han nämner också att rapporterna från försöksländerna Danmark och Norge hitintills varit positiva.
– De är inte färdiga med sina utvärderingar. Men det vi vet är att det går ganska så bra där. Det räddar liv och är verksamt.
Dessutom ska brukarna informeras om hur sprejen ska användas.
– Vi ska ge utbildningsinsatser till brukarna.
I nuläget inväntas godkännande från läkemedelsverket innan försöksprojektet kan startas.

Kritik mot nässprej för heroinister