Sprutbyteskonferens i Kristianstad.

I mars hölls en sprutbyteskonferens i Kristianstad med olika sprubytesmottagningar – Skånes Brukarförening var med tillsammans med Malmö Sprubyte under rubriken " ”Hur når vi personer som injicerar droger innan de smittas av hepatit C?”

Det är viktigt att folk slipper dra på sig blodsmitta o sjukdomar – det kan bli både tungt och förödande längre fram i livet. Man bör göra allt man kan för att undvika det, även om man nu använder narkotika.

På Malmö sprutbyte har man tagit en del goda initiativ genom projektet "Sprutbyte 2020" som syftar till att – förhindrad smittspridning, minskad morbiditet(sjuklighet) och mortalitet av blodsmitta och överdoser genom en ökad medvetenhet, ökad tillgång till sprutbytesprogram och Hepatit C – behandling för personer som injicerar droger.

I mars hölls en sprutbyteskonferens i Kristianstad med olika sprubytesmottagningar – Skånes Brukarförening var med tillsammans med Malmö Sprubyte under rubriken " ”Hur når vi personer som injicerar droger innan de smittas av hepatit C?”

Det är viktigt att folk slipper dra på sig blodsmitta o sjukdomar – det kan bli både tungt och förödande längre fram i livet. Man bör göra allt man kan för att undvika det, även om man nu använder narkotika.

På Malmö sprutbyte har man tagit en del goda initiativ genom projektet "Sprutbyte 2020" som syftar till att – förhindrad smittspridning, minskad morbiditet(sjuklighet) och mortalitet av blodsmitta och överdoser genom en ökad medvetenhet, ökad tillgång till sprutbytesprogram och Hepatit C – behandling för personer som injicerar droger.

Andra som deltog var Anders Håkansson, forskare från Malmö/Lund som hade en intressant dragning om hur naloxonprojektet fortskrider. Martin Kåberg pratade  om hur det ser ut i Stockholm med sprutbytet och naloxon.

Man ser höga siffror för att reversera överdoserna o därmed rädda livet på folk, många vill också ha naloxon för att kunna ge kamrater vid överdoser.

Tyvärr hann vi inte vara med från start men en intressant, bra dag.