Nya riktlinjer för substitutionsbehandling publicerade – Börjar gälla 15/2 2016

Socialstyrelsen har just publicerat de nya riktlinjerna för substitutionsbehandling.

Sammantaget blir substitutionsbehandling mer tillgängligt för fler samtidigt som de nya rekommendationerna bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

De viktigaste förändringarna är att:

Socialstyrelsen har just publicerat de nya riktlinjerna för substitutionsbehandling.

Sammantaget blir substitutionsbehandling mer tillgängligt för fler samtidigt som de nya rekommendationerna bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

De viktigaste förändringarna är att:

  • personer som blivit beroende av smärtstillande läkemedel nu får tillgång till substitutionsbehandling,
  • kravet på dokumentation av 1 års opiatberoende tas bort. Istället är det läkarens bedömning som gäller,
  • uteslutning blir svårare eftersom alla spärrtider tas bort,
  • läkaren kan överlämna din behandling till vårdcentral ifall du bor långt ifrån en klinik,
  • substitutionsbehandling nu får ges under vård som sker enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och att
  • patienten får möjlighet att successivt själv hantera sin medicin efter tre månader i stället för sex.

Riktlinjerna ersätter de gamla (SOSFS 2009:27) och börjar gälla den 15 februari 2016.

Ladda ner dem här.

Klicka på bilderna för större upplösning.