Sammanfattning vecka 2, 11/1-15/1

Måndag:
Vi började veckan med årets första personalmöte och veckoplanering. Kikki som haft semester över jul och nyår kom tillbaka. Mathias och Ellen planerade inför Capio Marias kommande uppstart av brukarråd, Niklas och Mathias planerade inför Capio Marias referensgrupp.  Markku som haft önskan att få börja som volontär, har nu uppfyllts. Välkommen Markku!
 
Tisdag:
Kikki var på supportärende, ett möte på beroendevården tillsammans med en av våra medlemmar. Köket började förberedas inför kommande renovering. Annika jobbade med statistik från 2015.
 
Onsdag:
Måndag:
Vi började veckan med årets första personalmöte och veckoplanering. Kikki som haft semester över jul och nyår kom tillbaka. Mathias och Ellen planerade inför Capio Marias kommande uppstart av brukarråd, Niklas och Mathias planerade inför Capio Marias referensgrupp.  Markku som haft önskan att få börja som volontär, har nu uppfyllts. Välkommen Markku!
 
Tisdag:
Kikki var på supportärende, ett möte på beroendevården tillsammans med en av våra medlemmar. Köket började förberedas inför kommande renovering. Annika jobbade med statistik från 2015.
 
Onsdag:
Första uppsöket efter juluppehåll. Linn och Ellen var på Västermalms mottagning. På Livdjursgatan var det fullt upp. Bytet var öppet, det var många besökare.
 
Torsdag:
En väldigt lugn dag. Annika blev klar med statistik från förra året.  Under 2015 hade vi över 9500 besökare, vilket i snitt är 40 besökare/dag!
 
Fredag:
Niklas var på möte hos SKL, implementering av de nya riktlinjerna inom beroendevården. Kikki var på supportärende, en av våra medlemmar ville ha stöd på ett möte med soc. En av våra besökare bjöd oss på semlor för att visa sin uppskattning, vilket personalgänget uppskattade.

Dagarna på Livdjursgatan rusar iväg. Alla är vi upptagna med olika göromål. Det ska renoveras, återblick från föregående år ska skrivas. Det är mycket administrativt att göra, med många avslut från förra året som även startas upp för 2016.

Att sitta och fika med våra besökare är mycket trevligt och det uppskattas från båda håll. De allra flesta uppskattar vårt arbete, och kommer in för en fika med smörgås och en pratstund. Många dröjer sig kvar. Flertalet har även kommit innan vi öppnat och vill hjälpa till.

Många av våra medlemmar vill ha vår hjälp, det kan exempelvis vara överklagan, stöd vid möten med olika myndigheter, kontakt med beroendevård, etc. Behoven är varierande. Våra medlemmar är tacksamma över att vi finns, det är inte lätt att ensam strida för sina rättigheter.

Kikki, Niklas, Annika, Markku, Ellen, Mathias, Linn