Äntligen utbildning om naloxon för oss brukare i Sverige

Naloxonutdelning i Sverige närmar sig allt mer.

Det här är ett kortare reportage från en kurs om naloxon som hölls i Stockholm där två från personalen i Stockholm Brukarförening närvarade.

Klicka för en större bild.

Naloxonutdelning i Sverige närmar sig allt mer.

Det här är ett kortare reportage från en kurs om naloxon som hölls i Stockholm där två från personalen i Stockholm Brukarförening närvarade.

Tisdagen 8/12 var Ellen och Mathias Millqvist på en 45 minuter lång utbildning på kliniken Capio Maria (Södermalm) och temat denna dag var naloxon. Denna utbildning hålls på tisdagar klockan 10.30, och syftet är att ge inskrivna patienter grundläggande kunskaper om naloxon, samt att förbereda dem inför situationer där detta preparat kan komma till användning. Det var fem personer som närvarade, varav två från personalen.

Naloxonutbildningar i Sverige finns bara tillgänglig i mycket begränsad utsträckning, tex för ambulanspersonal och liknande, med det startades nyligen upp som ”testprojekt” i Malmö, och därefter i Stockholm.

Som en del av detta projekt fick man innan kursen började fylla i första delen av en undersökningsenkät, där vi skulle beskriva hur vi trodde att vi känner igen en opiatöverdos, vilka preparat som tillsammans kan leda till en överdos m.m.

Klicka för en större bild.Kursen var uppdelad i olika delar som visades på en projektorskärm. Dels var det en faktadel som beskrev vad naloxon är och hur det fungerar, sedan fick vi se en film på några minuter där sjukvårdspersonal visade hur man lägger en medvetslös person i rätt position för att underlätta andningen, hur man ger hjärt&lung-räddning på denne och hur man själv ska förhålla sig i situationen.

Slutligen gick man även igenom hur man på bästa sätt bör gå till väga när någon tagit en opiatöverdos. Exempelvis fick vi lära oss hur man känner igen symtomen, hur man administrerar naloxon på någon, myter och vad man bör tänka på. Avslutningsvis fick vi fylla i andra delen av enkäten som vi blev tilldelade i början, som ett slags test på vad vi lärt oss.

Kursen som helhet var bra sammanfattad och informationsrik, och det var ett stort plus att de även visade en film med praktiska tips om hur man håller någon vid liv med HLR. Det känns som att det lätt glöms bort när det kommer till opiatöverdoser. Det var även intressant att få ta del av olika sorters statistik, så som halveringstider och andra avgörande faktorer.

Dock var det tråkigt att kursen saknade en praktisk del som komplement till HLR, då det är en så pass avgörande del för att hålla personen vid liv innan naloxonet har verkat, eller ambulansen anlänt.

Det är synd att deltagarna inte får med sig något naloxon efter avslutad kurs, och att kursen bara hålls för inskrivna LARO-patienter på Capio Maria i Stockholm.

På grund av den dåliga tillgången på naloxon har svenskar istället börjat söka sig till kurser som hålls i Köpenhamn (Sundhedshuset, Halmtorvet). Till skillnad från Sverige så får man efter avslutad kurs ett intyg och ett kit med naloxon i.

Det kommer dock att påbörjas försök med utdelning av naloxon också i Sverige under våren 2016.

Inte en dag för tidigt.

Text: Ellen Funkqvist