Vidareläsning för de intresserade…

För er som er intresserade för vidare läsning kring "harm reduction" så finns det en journal som publicerar vetenskapliga artiklar på nätet, och som heter just "Harm Reduction Journal" 🙂

För att komma direkt till journalens artiklar  (obs! artiklar är på engelska) klickar du på http://www.harmreductionjournal.com/content. Där hittar du bokstavligen hundratals vetenskapliga artiklar som nästan uteslutande påvisar den mycket stora nyttan av harm reduction-åtgärder världen över, förutom Göteborgs kommun för att där är det känt att politiker har bättre medicinska kunskaper än sjukvården. Klokt, eller?

För er som er intresserade för vidare läsning kring "harm reduction" så finns det en journal som publicerar vetenskapliga artiklar på nätet, och som heter just "Harm Reduction Journal" 🙂

För att komma direkt till journalens artiklar  (obs! artiklar är på engelska) klickar du på http://www.harmreductionjournal.com/content. Där hittar du bokstavligen hundratals vetenskapliga artiklar som nästan uteslutande påvisar den mycket stora nyttan av harm reduction-åtgärder världen över, förutom Göteborgs kommun för att där är det känt att politiker har bättre medicinska kunskaper än sjukvården. Klokt, eller?

Vi återkommer med mer info om saken med sprututbytesprogram.