Göteborgs Brukarförening är tillbaka på allvar

I mitten av maj detta år återstartade Göteborgs Brukarförening med nya friska krafter och ny styrelse.

Till en början var idén att föreningen enbart skulle omfatta patienter i underhållsprogrammet, eftersom missnöjet främst cirkulerade kring det.

De var trötta på stigmat och att som patient inte få ta del av sin egen vårdplanering, på grund av att de använder narkotika illegalt. Exempelvis blir det betydligt svårare att ordineras narkotikaklassade läkemedel av en läkare när det framkommit att patienten använder narkotika. Det tas i samband med detta ofta ingen som helst hänsyn till patientens medicinska behov, vilket ibland kan få livshotande konsekvenser.

I mitten av maj detta år återstartade Göteborgs Brukarförening med nya friska krafter och ny styrelse.

Till en början var idén att föreningen enbart skulle omfatta patienter i underhållsprogrammet, eftersom missnöjet främst cirkulerade kring det.

De var trötta på stigmat och att som patient inte få ta del av sin egen vårdplanering, på grund av att de använder narkotika illegalt. Exempelvis blir det betydligt svårare att ordineras narkotikaklassade läkemedel av en läkare när det framkommit att patienten använder narkotika. Det tas i samband med detta ofta ingen som helst hänsyn till patientens medicinska behov, vilket ibland kan få livshotande konsekvenser.

Detta sker trots att alla enligt svensk lag ska ha rätt till vård på samma villkor, men det gäller alltså inte människor som använder narkotika. Med detta som grund samlades ett 20-tal patienter från ett internt brukarråd inom Järntorgets mottagning för att organisera sig och kräva sina rättigheter.

Man anordnade ett första möte för att diskutera och bolla förslag med varandra, och när de var överens om målsättningen kontaktade de Svenska Brukarföreningen och bjöd in dem till ett möte. Tillsammans kom de överens om att bli en del av dem, med sätet i Göteborg.

Det är sedan tidigare känt att Göteborg är en mycket brukarfientlig stad, hårt präglad av tolvstegsandan och vars styre helt nonchalerar evidensbaserade vårdinsatser.

Mikele Yohannes, som är ordförande i Göteborgs Brukarförening, ville starta upp föreningen för att symbolisera en motpart till ledningen som ser över rättigheterna hos patienter med substitutionsbehandling.

Det första sammankallade styrelsemötet hölls i en lokal som tillhör beroendemottagningen, men eftersom de inte längre får anordna fler möten där så står föreningens postadress på Mikeles hemadress. Tyvärr saknar de en verksamhetslokal för tillfället, vilket självklart försvårar arbetet, men de hoppas att hitta en lokal så fort som möjligt.

Den nya planen blev att utveckla föreningen och inkludera alla brukare även utanför programmet, då de var överens om att behovet av brukaraktivism och engagemang är stort – speciellt i en stad som Göteborg.

I dagsläget består styrelsen av 8 personer och föreningen har ett 70-tal medlemmar.

I och med Göteborgs Brukarförenings återstart finns nu lokalföreningar i de tre största städerna i Sverige.

Text: Ellen Funkqvist

 

Fotnot. Det går att följa deras verksamhet här:
http://www.svenskabrukarforeningen.se/goteborg
https://twitter.com/gbrukarforening
https://www.facebook.com/goteborg.brukarforening/