Video från Seminarium 2015 – Ted Goldberg: Synen på substitutionsbehandling

Ted Goldberg, professor i sociologi om Antaganden om problematisk konsumtion styr synen på substitutionsbehandling.

Ted Goldberg, professor i sociologi om Antaganden om problematisk konsumtion styr synen på substitutionsbehandling.