Stereotypa uppfattningar avgör hur du blir bemött

Doktoranden Eva Samuelsson har I en vinjettstudie studerat hur uppfattningarna om alkohol- och narkotikakonsumtion skiljer sig åt, bl a beroende på genus och konsumentens socio-ekonomiska förhållanden.

T ex så tenderar man att se allvarligare på en ung kvinnas alkoholkonsumtion, än en mans, en arbetslöspersons konsumtion uppfattas som mer problematisk än då det gäller en person i arbete eller som studerade. Socialtjänstens personal är mer benägna att tro att människor själva kan hantera sin konsumtion än vad sjukvårdens personal är.

Doktoranden Eva Samuelsson har I en vinjettstudie studerat hur uppfattningarna om alkohol- och narkotikakonsumtion skiljer sig åt, bl a beroende på genus och konsumentens socio-ekonomiska förhållanden.

T ex så tenderar man att se allvarligare på en ung kvinnas alkoholkonsumtion, än en mans, en arbetslöspersons konsumtion uppfattas som mer problematisk än då det gäller en person i arbete eller som studerade. Socialtjänstens personal är mer benägna att tro att människor själva kan hantera sin konsumtion än vad sjukvårdens personal är.

Det är därför viktigt att reflektera över vilka antaganden som ligger till grund för de bedömningar som görs i praktiken, för att undvika att människor som får kontakt med vården bemöts på ett stereotypt sätt, skriver hon.

Mao, det är inte vad du konsumerar utan vem du är som avgör allvaret…