Ny studie från EMCDDA bekräftar effektivitet med naloxon

ECNN (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk), det europeiska statistikorganet, har släppt en fräsch granskning av hur effektivt överdosläkemedlet naloxon är.

Tillgången på naloxon är fortfarande liten, utanför en sjukhusmiljö, men många mindre utdelningsprogram bland användare själva börjar spridas över kontinenten. Framtvingat av ett snabbt ökat antal överdoser.

Översikten har tittat på 21 studier från fyra länder – Kanada, Tyskland, Storbritannien och USA – hur ta-hem-naloxon program (THN=Take Home Naloxone) fungerar i praktiken.

ECNN (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk), det europeiska statistikorganet, har släppt en fräsch granskning av hur effektivt överdosläkemedlet naloxon är.

Tillgången på naloxon är fortfarande liten, utanför en sjukhusmiljö, men många mindre utdelningsprogram bland användare själva börjar spridas över kontinenten. Framtvingat av ett snabbt ökat antal överdoser.

Översikten har tittat på 21 studier från fyra länder – Kanada, Tyskland, Storbritannien och USA – hur ta-hem-naloxon program (THN=Take Home Naloxone) fungerar i praktiken.

Man sammanfattar att bevis för THN, tillsammans med träningsprogram och utbildning, är effektivt i att reducera överdos-relaterade dödsfall och att öka kunskapen om varningssignaler samt för hur man ska agera i olika situationer.

För närvarande drivs THN-program i sju europeiska länder:

  • Danmark
  • Tyskland (finns endast i konsumtionsrum)
  • Estland
  • Spanien
  • Italien
  • Storbritannien
  • Norge (nässpray)

Sammanlagt rapporterades 6100 dödafall från överdoser i Europa 2013.

De vanligaste substanserna associerade med risk för överdoser var opiater, bensodiazepiner och syntetiska opioider.

Kommentar: Vi vet att för att det ska ge effekt måste man dela ut ett visst antal doser per 1000/invånare. Det behövs alltså en stor utökning av naloxon-utdelning och det i alla sorts miljöer för att synas i överdosstatistiken och sedemera kunna frambringa politiskt stöd.

Vi tycker det är konstigt att man inte undanröjer hindren i Sverige. Ta bort receptkravet med en gång! Vi tycker det är högst märkligt att det finns ett sådant krav då naloxon är mindre farligt än Alvedon.

Vi kräver att man omedelbart tar bort dessa krav så att naloxon blir mer lättillgängligt i Sverige.