England: Drogråd förkastar tidsgräns för metadonpatienter

I Storbritannien försöker konservativa krafter tidsbegränsa underhållsbehandling för opiatberoende.

Den engelska regeringens egna drogexperter (Advisory Council on the Misuse of Drugs) har dock förkastat deras förslag att införa en tidsgräns för hur länge man kan ha substitutionsbehandling.

ACMD varnar att om en tidsgräns införs för landets 150,000 patienter riskerar man en stor ökning av återfall samt större spridning av HIV och fler dödsfall.

Istället föreslår man att patienter behandlas för kort tid på antingen metadon eller buprenorfin.

I Storbritannien försöker konservativa krafter tidsbegränsa underhållsbehandling för opiatberoende.

Den engelska regeringens egna drogexperter (Advisory Council on the Misuse of Drugs) har dock förkastat deras förslag att införa en tidsgräns för hur länge man kan ha substitutionsbehandling.

ACMD varnar att om en tidsgräns införs för landets 150,000 patienter riskerar man en stor ökning av återfall samt större spridning av HIV och fler dödsfall.

Istället föreslår man att patienter behandlas för kort tid på antingen metadon eller buprenorfin.

Den konservativa regeringen har omfamnat "Recoveryrörelsen" i stor omfattning och infört en rad åtgärder som minskat harm reduction-program.

En idiotisk ide, fullt i klass med förra regeringen som inskränkte rätten att vara sjukskriven till ett år. Men olika tillstånd som kräver mediciniering och/eller sjukskrivning låter sig inte begränsas i tid därför att politiska krafter så vill.