Världshälsoorganisationen rekommenderar naloxone

Enligt Världshälsoorganisationens utsago i tisdags kan ökad tillgänglighet av naloxone rädda över 20 000 liv bara i USA.  WHO uppskattar antalet döda pga. överdoser av opiater och opioider till över 69 000 världen över, varje år. Naloxone fungerar som ett motgift då överdos av opiater eller opioider tagits och kan alltså sänka denna siffra markant.

USA har det senaste årtiondet sett en tiofaldig ökning av ordinerade opoider, som skrivs ut som smärtstillande, ofta till cancerpatienter. 16 500 personer dör varje år av opioider, samtidigt som ca 4000 personer dör av heroin i USA.

Enligt Världshälsoorganisationens utsago i tisdags kan ökad tillgänglighet av naloxone rädda över 20 000 liv bara i USA.  WHO uppskattar antalet döda pga. överdoser av opiater och opioider till över 69 000 världen över, varje år. Naloxone fungerar som ett motgift då överdos av opiater eller opioider tagits och kan alltså sänka denna siffra markant.

USA har det senaste årtiondet sett en tiofaldig ökning av ordinerade opoider, som skrivs ut som smärtstillande, ofta till cancerpatienter. 16 500 personer dör varje år av opioider, samtidigt som ca 4000 personer dör av heroin i USA.

Enligt Nicolas Clarke, expert för WHO, inträffar de flesta överdoser pga att brukaren missbedömer sin tolerans för drogen och därmed tar för mycket.
 -Detta sker ofta inför ögonen på familjen som mycket väl skulle kunna ge naloxone. Om opioider ska vara lättillgängliga så finns det mening med att naloxone ska vara lika tillgängligt. Naloxone är billigt men finns endast tillgängligt på akuten och i vissa ambulanser.

Tidigare bruk av naloxone var begränsat till injicering men på senare tid har man kunnat visa upp en spray som ska tas nasalt. Denna börjar verka inom 2-3 minuter och har inga bieffekter. Drogexperter välkomnar i British Medical Journal samtidigt de nya riktlinjerna och menar att naloxone skulle hjälpa till att rädda liv.

Uppstartande av naloxoneprogram är på gång i många delar av världen där Skottland agerat förebild med uppstartandet redan 2011. Skottland visade upp siffror förra månaden som visade att människor nyss släppta från fängelseanstalter som alltid legat i riskzonen för dödlig överdos har sänkts från 9.8 procent till 4.7 procent år 2013.

Christina Paulsrud, ordförande Stockholm brukarförening och vice ordförande Svenska brukarföreningen Riks, menar att naloxone är en enkelt åtgärd som räddar många liv.
 -Jag har svårt att se att man kan vara emot det.