SBF kommenterar Region Skånes överdosfilm

Region Skåne har tillsammans med forskarna Torkel Richert och Björn Johnson gjort en informationsfilm om överdoser med syftet att minska narkotikadödligheten.

Här kommenterar/recenserar SBF Riks filmen.

Region Skåne har tillsammans med forskarna Torkel Richert och Björn Johnson gjort en informationsfilm om överdoser med syftet att minska narkotikadödligheten.

Här kommenterar/recenserar SBF Riks filmen.

Tittade igenom Region Skånes film om överdoser tillsammans med arbetskompisar i Brukarföreningen och några av våra besökare.

Man inleder med resonemang kring överdoser ”Metadon och buprenorfin är bara säkert om det tas på läkares ordination och enligt dennes anvisningar”. Jaha ja? Som om all den metadon jag köpt illegalt i sammanlagt åtta år INTE har hjälpt mig och skulle vara farligare än om jag gått i ett program och fått samma dos utskriven” säger en av våra besökare.” Som om den information jag fått av brukaren jag handlat det av vore värdelös. Som om all info jag fått av läkare alltid är användbar?”

Där förlorar filmen i trovärdighet. .Sanningen är ju att många av oss har inte fått någon hjälp alls av läkare då vi vänt oss till dem med våra problem. Bara pekpinnar. Vi har fått hitta egna vägar att hantera de problem som olika beroenden skapat.

Filmens resonemang kring innehåll i metadonflaskor är bara konstigt och förvirrande. Man hade enkelt kunna förklara att volymen, dvs ml, är ointressant. Det är styrkan; dvs mg som är intressanta – och de står också angivna på flaskan.

Via resonemang kring halveringstider; jättebra att man informerar om den långsamma effekten av t ex metadon- och  faran med att blanda olika preparat,  når man fram till hur man ska agera vid en överdos;

Inte ETT ORD om hjärt-lungräddning och/eller konstgjord andning? Det som räddat livet på en del av oss och många av våra vänner, och det som kan vara avgörande för att hålla en överdoserad person vid liv i väntan på ambulans berörs inte ens!

Inte ett ord om att man ska se till att aldrig injicera ensam!

En annan brist är att man i samband  med att man råder brukarna att omedelbart ringa 112 inte nämner någonting om det som gör många brukare tveksamma till att ringa larmtjänsten; Dvs det faktum att då man ringer efter ambulans pga en överdos händer det att även polisen kommer för att beivra det brott som begåtts då narkotikan intagits. I en lägenhet där någon tagit en överdos finns det sannolikt narkotika, det kanske finns efterlysta personer där, det kan vara en försökslägenhet som man hyr av soc, ja orsakerna att INTE vilja ha hem polisen är många. I många fall skulle det betyda att man blir av med sin bostad, man kan riskera ett åtal, man kanske har metadon eller subutexbehandling och är rädd att förlora den. Om detta säger man ingenting.

Ett gott råd då man ringer 112 är att inte nämner ordet överdos utan bara säger att man har en person som slutat andas i sin närhet. Den typen av handfasta råd är vad som behövs för att få människor att agera optimalt och att faktiskt ringa det livräddande samtalet till 112.

Då vi försöker att summera våra intryck så visar det sig att vi alla undrar vad man egentligen vill förmedla, och till vem?  Man hade med fördel kunna korta ner inslagen med filmade överdoser till förmån för strukturerad information om hur man går till väga för att hjälpa en kamrat som överdoserat.

Hade brukare varit delaktiga i projektet så hade med all säkerhet så skett.

 

Christina Paulsrud, vice ordförande Svenska Brukarföreningen