”Vi ska dela ut naloxon på plattan”

Tidningen Situation Stockholm skriver om våra planer på att dela ut naloxon på Sergels Torg i en kommande aktion.

Målet är att belysa behovet av att antiöverdosmedlet naloxon ska förskrivas och distribueras nationellt, till de grupper som verkligen behöver det.

Tidningen Situation Stockholm skriver om våra planer på att dela ut naloxon på Sergels Torg i en kommande aktion.

Målet är att belysa behovet av att antiöverdosmedlet naloxon ska förskrivas och distribueras nationellt, till de grupper som verkligen behöver det.

Överdos är en vanlig dödsorsak bland människor som använder heroin. Men en heroinöverdos går att häva enkelt – med motgiftet naloxon. Läkemedlet har använts av ambulanspersonal och på akutmottagningar i många år. Men det senaste året har allt fler – brukare, forskare och läkare – börjat kräva att naloxon ska skrivas ut till narkotikaanvändare, deras anhöriga och olika yrkesgrupper. För att lyfta frågan och för att förhindra dödsfall planerar Svenska Brukarföreningen en aktion på Sergels torg.

Läs hela artikeln här.